“Excessieve hebzucht heeft tot de crisis geleid, maar de kansen voor de economie liggen in duurzaamheid.” Dit zegt Ruud Lubbers, oud-politicus van het CDA en monetair econoom. Tijdens een debat op 23 februari op de EUR ging Lubbers, samen met hoogleraren van de EUR en een enkele politicus, de discussie aan over de vraag; waar liggen de kansen voor Rotterdam tijdens de economische crisis?

Het was af en toe even de oren goed spitsen om alles wat de voormalige premier te melden had te verstaan; tijdens het spreken richtte Lubbers zich namelijk herhaaldelijk tot de andere sprekers, in plaats van tot de microfoon. Of er hierdoor veel van zijn stellingen werd gemist, was maar de vraag. Uiteindelijk vertelde hij meer over zijn leven en werk vóór en tijdens zijn politiek actieve jaren, dan over het daadwerkelijke onderwerp van dit debat. Wel kwam uit Lubbers’ monoloog naar voren dat hij nog steeds, – net als tijdens kabinet Lubbers- 1 en -2, – duurzaamheid als een oplossing voor veel economische problemen beschouwt.

CDA wil snijden in bestuur

Het door Cedo Nuli en AEclipse, de studieverenigingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit Economie, georganiseerde debat leek aanvankelijk dan ook niet echt van de grond te komen. Gelukkig kwam hier verandering in met de tweede spreker: Wubbo Tempel, lijsttrekker van het CDA voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.

Tempel was het eens met Lubbers’ stelling over duurzaamheid, maar vond ook dat de Gemeente Rotterdam veel geld kan besparen door te snijden in het eigen bestuur. “Rotterdam heeft veel te veel ambtenaren in dienst. De deelgemeenten functioneren bijna als zelfstandige dorpen, terwijl een dergelijke, uitgebreide ambtelijke structuur de burgers alleen maar in verwarring brengt. Daarnaast kan er ook gesneden worden in het eigen uitdijende bestuur: op het moment heeft Rotterdam maar liefst acht wethouders in dienst, terwijl sommige portefeuilles makkelijk samen zouden kunnen worden gevoegd.”

Betere arbeidsperspectieven voor laag geschoolden

Kees Paridon, hoogleraar Economie, ging voornamelijk in op de verantwoordelijkheid die een academicus heeft ten opzichte van de samenleving. Wetenschappers en medici zouden niet alleen aan hun eigen portemonnee moeten denken, beweerde hij, maar ook moeten overwegen hoe ze kunnen bijdragen aan een beter functionerende samenleving. Om toch bij het topic van het debat te blijven sloot Paridon af met de stelling dat de Gemeente Rotterdam meer moet doen om ervoor te zorgen dat het grote aantal laag geschoolde werkloze jongeren betere perspectieven krijgt op de arbeidsmarkt.

Socioloog Jeroen van der Waal kon zich alleen maar aansluiten bij Paridons probleemstelling. De oplossing ligt volgens hem echter niet in het duurzamer maken van de Rotterdamse economie. “Rotterdam zou meer moeten sleutelen aan zijn culturele in plaats van zijn economische klimaat”, aldus van der Waal. “Op die manier kunnen er voor de laag geschoolden banen worden gecreëerd in de evenementen- en medische sector.” CL