Er komt geen student in het universiteitsbestuur, stellen staatsrechtdeskundigen. Daar moeten D66 en de Landelijke Studenten Vakbond zich bij neerleggen.

Studentenbond LSVb heeft lang geijverd om een student in het college van bestuur te krijgen. Die zou bij vergaderingen mogen zitten en een brug moeten slaan tussen studentvertegenwoordigers en bestuurders.

Eerste Kamer lag dwars

Tegen alle verwachtingen in haalde de student-assessor via een amendement van D66 de nieuwe Wet op het hoger onderwijs, die de Tweede Kamer aannam. Maar de Eerste Kamer ging niet akkoord. De Senaat wilde de wet alleen goedkeuren als de minister de student-assessor eruit zou halen. Plasterk stemde daarin toe.

       

De leden van het CvB van de Erasmus Universiteit 

Beslissing blijft gehandhaafd

Nu is het kabinet gevallen en dus gaat de wet onverkort gelden – inclusief student-assessor. Althans, dat beweert de LSVb.

Maar zo werkt het niet, zeggen twee staatsrechtdeskundigen. “Het demissionaire kabinet is gebonden aan de toezeggingen van Plasterk,” zegt professor staatsrecht Margriet Overkleeft-Verburg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Het onderdeel van de student-assessor zal dus niet in werking treden.” Uiteindelijk komt er dan een wijzigingswetje waarin de student-assessor wordt geschrapt. HOP