Wordt een telefonische open sollicitatie op prijs gesteld?

Beste Bud,

Ik zit er aan te denken om een aantal redacties van lokale kranten te bellen met de vraag of ik voor hen betaald of onbetaald werk kan verrichten. Ik wil graag ervaring opdoen met het oog op de toekomst, en omdat ik wat tijd over heb en het me leuk lijkt.

Vind je het een goed idee om een redactie te bellen met de vraag of ze schrijfklusjes voor me hebben zonder van tevoren een brief en CV op te sturen?

Yvonne

Beste Yvonne,

Je vraag lijkt me interessant voor iedereen met journalistieke ambities. Afgaande op je vraagstelling heb ik de volgende tips.

  1. Probeer het gewoon een keer en bel één van de beoogde kranten. Wie weet lukt het meteen. En mocht het niet lukken, dan ben je in ieder geval een ervaring rijker. Met die ervaring kun je je voordeel doen bij volgende pogingen. Ik zou mijn eerste poging trouwens niet meteen bij je meest gewilde krant wagen.
  2. Bereid je motivatie goed voor. “…omdat ik wat tijd over heb en het me leuk lijkt” vind ik niet zo sterk klinken. Waarom wil jet het eigenlijk echt? Natuurlijk, je wilt ervaring opdoen. Maar waarom juist DEZE ervaring? En waarom juist bij DEZE krant? Wat vind je aantrekkelijk aan deze krant en wat weet je ervan?

    En over welke kwaliteiten/competenties/ervaring beschik jij waar de krant iets aan zou kunnen hebben? Kortom, het gebruikelijke verhaal van halen-en-brengen: wat heeft de krant jou te bieden (wat kom je halen) en wat heb jij de krant te bieden (wat kom je brengen).

  3. Maak duidelijk aan wat voor schrijfopdrachten je zelf denkt. Dat maakt het voor een redacteur makkelijker om te reageren. Jij hebt het denkwerk voor hem/haar immers al deels gedaan. Op deze wijze kun je trouwens het gesprek sturen in de gewenste richting.

    Stel: je bent geïnteresseerd in politiek en de krant in kwestie schrijft daar slechts sporadisch over. Dan help je jezelf en de redacteur door duidelijk te maken waar jouw belangstelling naar uit gaat. Aan jou de taak om vooraf in te schatten of dat onderwerp past bij die krant.

  4. Ga netwerken! Alleen door te netwerken kom je erachter wie er in de redactie zitten, welke taakverdeling er bestaat binnen de redactie, welke ideeën en opvattingen er heersen en zelfs waaraan men behoefte heeft. Bovendien is netwerken het middel bij uitstek om ergens in beeld te komen met je ambities en kwaliteiten.

    En al netwerkend ontdek je ook snel of men bereid is te betalen voor je werk. Misschien niet meteen, maar wellicht na verloop van tijd als je je hebt kunnen bewijzen. En tijdens een netwerkgesprek kun je meteen informeren of men je brief en/of CV op prijs stelt. Zorg er dan wel voor dat je deze het liefst bij je hebt, zowel in hard copy als digitaal.

Tot slot en meer in het algemeen: probeer tijdens sollicitaties woorden als ‘leuk’, ‘gewoon’ en ‘klusjes’ te vermijden, zeker als het om taalgevoelige functies gaat. Je vocabulaire mag wat professioneler.

Yvonne, veel succes!

Bud

Reageer

(kopie 1)