De Erasmus School of Law gaat schrappen in de masters die in de avonduren worden gegeven. Ook stopt de faculteit noodgedwongen met de researchmaster justice, safety & security, en wordt het samenwerkingsverband met de Hogeschool INHolland op een andere manier voortgezet.

Vanaf komend collegejaar wil de rechtenfaculteit nog maar één, in plaats van vijf volledige masters aanbieden in de avonduren. Decaan Maarten Kroeze heeft dit besloten, omdat medewerkers van de faculteit de werkdruk te hoog te vinden. Dit is deels te wijten aan het nieuwe curriculum met meer kleinschaliger onderwijs. Ook speelt mee dat sommige ‘avondmasters’ slechts tien studenten trekken, wat het programma erg kostbaar maakt.

Weggegooid geld

De researchmaster justice, safety & security stopt, omdat niemand zich heeft ingeschreven sinds de start van de master in collegejaar 2007-2008. Dit ondanks de groots opgezette accreditatie die ongeveer dertigduizend euro heeft gekost. Wereldwijd heeft de faculteit voorlichting gegeven over de tweejarige master, waarmee studenten zouden kunnen doorstromen als aio, maar slechts vier mensen hebben informatie aangevraagd.

Waarom extra studeren?

Volgens onderwijsdecaan Dick Mentink kunnen er drie dingen ten grondslag liggen aan het gebrek aan belangstelling voor de researchmaster:

-Nederlandse studenten hebben ook na een eenjarige master kans op een aioplaats, dus         waarom zouden ze een extra jaar studeren?

-De hoge kosten voor buitenlandse studenten; twintigduizend euro voor de twee jaar.

-De inhoud van de master kan als te eenzijdig beschouwd worden.

Diepe kloof

Te weinig interesse is ook de reden om de samenwerking met Hogeschool INHolland in de huidige vorm op te heffen. Sinds een paar jaar konden goede hogeschoolstudenten al tijdens hun hbo-studie alle schakelvakken volgen, die nodig waren om aan een master te beginnen aan de Erasmus Universiteit. Echter, te weinig studenten maakten uiteindelijk de overstap naar de EUR, en hun rendement was laag. “Hieruit blijkt dat de kloof tussen een rechtenstudie op hbo- of wo-niveau te groot is om op deze manier te overbruggen”, licht Kroeze toe.

Overigens blijft de ESL wel samenwerken met INHolland. Studenten die op de universiteit niet op hun plek lijken te zitten, worden doorverwezen naar de hogeschool. LJ