Een stralende Nebahat Albayrak gaf een lezing op campus Woudestein, waarna studenten haar het vuur aan de schenen legden. Tegelijkertijd was dit de kick-off van de Meesterweek.

Een zucht van verlichting sloeg het bestuur van de Juridische Faculteitsraad toen de staatssecretaris daadwerkelijk de zaal binnenkwam. “Ondanks het Haagse rumoer over Uruzgan houd ik me ook bezig met het verstevigen van de rechtsstaat. We moeten vertrouwen hebben, en houden in deze ruggengraat van de samenleving, en daarom ben ik hier”, stelt ze de zaal gerust, om daarna niets meer los te laten over de kwestie Uruzgan.

Enthousiast steekt Albayrak van wal over het belang van haar rechtenstudie in haar functie als staatssecretaris. “Ik heb er elke dag profijt van.” Daarnaast spelen de drie kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit een grote rol in haar handelen als mens en als politica. Het baart de staatssecretaris echter zorgen dat deze waarden bij veel mensen lijken weg te ebben.

Recht is vanzelfsprekend

Wat betreft jongeren vindt Albayrak het jammer dat zij denken dat hun rechten vanzelfsprekend zijn, terwijl er in het verleden keihard is geknokt voor vrouwen- of arbeidersrechten. Bovendien is het gevaarlijk om te denken dat een rechtsstaat altijd blijft zoals die is. Door veranderingen in de samenleving moet de rechtsstaat zich continue aanpassen.

Alles af

Wanneer Albayrak honderduit vertelt over de belangrijke onderwerpen in haar portefeuille – veiligheid en integratie – is ze niet bijna niet te stoppen. Trots noemt ze de dalende criminaliteitscijfers, veroorzaakt door het bieden van betere nazorg aan gevangenen en door meer aandacht te besteden aan preventie. “Ik kan met recht zeggen dat we goed werk leveren, want we hebben vrijwel alle opdrachten uit het coalitieakkoord al af ”, zegt ze vrijpostig.  

Generaal pardon

Als uitsmijter noemt de staatssecretaris nog het pronkstuk van het kabinet. Als de zaal niet raadt wat ze bedoelt, verklapt ze: het generaal pardon waarbij vele immingranten een verblijfsvergunning kregen. “Als dit pardon er niet was gekomen, zou de uitvoering van mijn taken een groot probleem zijn geweest. Sterker nog, zonder het pardon zou ik niet eens staatssecretaris geworden zijn.” Blij is ze als ze succesvolle ‘pardonners’ tegenkomt. Zie je wel, denkt ze dan, het was een goed idee ze toe te laten.

Trip naar Londen

In de vragenronde die volgde, kreeg Albayrak af en toe pittige vragen voorgeschoteld. Ze werd zelfs ‘aangevallen’ op haar Turkse paspoort toen het ging over een vingerafdruk in het Nederlandse paspoort. “U zult daar toch geen last van hebben”, sneerde de student. Deze vraag bleek dan ook niet goed genoeg voor de trip naar Londen. Deze prijs werd uitgereikt aan de student met de beste, grappigste of scherpste vraag. LJ