Hoe groot is die vloedgolf van eerstejaars studenten aan de universiteiten nu precies? De groei van de instroom is geen 25 procent, geen 12,5 procent, maar waarschijnlijk 8,9 procent.

Afgelopen zomer waarschuwden de universiteiten dat er misschien wel 25 procent meer eerstejaars zouden komen. Ze wisten dat die voorspelling niet zo hard was, maar waren toch bang dat ze met een vloedgolf te kampen zouden krijgen. Of Plasterk daar in zijn begroting rekening mee wilde houden. In december meldden ze een forse 12,5 procent groei, maar dat zwakte al af tot 11,2 procent in de cijfers die vorige week naar buiten kwamen.

 

EUR is uitschieter

Nu blijkt dat de landelijke toename van het aantal eerstejaars tot 8,9 procent is gezakt, wat nog altijd aanzienlijk is: ruim twee keer de groei van vorig jaar. Uitschieters zijn de Universiteit van Amsterdam (18,2 procent), Wageningen (17,1 procent), Rotterdam (13,9 procent) en Groningen (11,4 procent).

 

Bevolkingsgroei

Een deel van de groei viel te verwachten, gezien de bevolkingscijfers. In 2009 waren er meer 18-jarigen dan het jaar ervoor, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om precies te zijn: 4,2 procent meer. Bovendien gaan steeds meer jongeren studeren.

 

Het ministerie laat een extern bureau uitzoeken waar de groei van de studentenaantallen precies vandaan komt. Die analyse zou rond deze tijd verschijnen, maar komt waarschijnlijk pas in het voorjaar. HOP

Lees ook ‘Groei eerstejaars op EUR hoger dan gemiddelde’ van 13 januari 2010 

Lees ook ‘Toevloed eerstejaars valt mee’ van 9 november 2009

Lees ook ’20 procent meer nieuwe EUR-studenten’ van 12 oktober 2009