De actievoerende studenten die sinds maandagavond twee collegezalen hadden bezet op campus Woudestein, hebben vandaag één van de collegezalen vrijgegeven.

Dit is gebeurd na onderhandelingen met het College van Bestuur, waaruit bleek dat het CvB graag weer volledig wilde kunnen beschikken over de collegezaal in het L-gebouw.

Ruilhandel

De actievoerders hebben de zaal vrij gegeven in ruil voor de toezegging van het CvB dat zij in de komende maanden de ruimte krijgen om door te gaan met het organiseren van verzet tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Ook zullen de actievoerders de mogelijkheid krijgen om in de komende maanden gratis gebruik te maken van collegezalen voor het houden van openbare bijeenkomsten, debatten en actievergaderingen. Daarnaast is er de toezegging gedaan dat comité SOS ook vrijelijk mag flyeren op het universiteitsterrein, een kwestie waar het CvB aanvankelijk moeilijker over deed, aangezien comité SOS geen officiële studentenvereniging is.

“Overtrokken reactie”

De derde dag van de bezetting hebben de actievoerende studenten voornamelijk doorgebracht met flyeren en het recruiteren van medestanders. De teller voor actief actievoerenden staat nu op een man of veertig.

Onder de studenten die geen actie voeren bleken de meningen over de bezetting verdeeld.

“Op zich vind ik het wel goed dat de actievoerende studenten een punt willen maken, maar ik vraag me af of het zin heeft. Ik betwijfel of ze met de bezettingen wel daadwerkelijk invloed zullen uitoefenen op het beleid,” aldus Nikki IJzerman, eerstejaars student filosofie.

Studiegenoot Thijs Krüger sluit zich hierbij aan. “Het sociaal engagement onder studenten is ontzettend laag. Dit punt in ogenschouw genomen vind ik het wel heel goed dat comité SOS in ieder geval probeert andere studenten bewust te maken.”

Ondanks de sterk heersende sympathie onder de EUR-studenten wordt de bezetting niet unaniem toegejuicht. “Ik vind de bezetting van die collegezalen helemaal niks. De afgelopen drie dagen heb ik bij elkaar al acht colleges gemist, terwijl ik binnenkort tentamens heb. Ik ben het eens met het punt van de actievoerders, maar ik denk niet dat de universiteit bezetten de juiste manier is om iets te bereiken”, vertelt Peter de Groot, tweedejaars student IBA.

Ook Thijs Claassen, tweedejaars student fiscaal recht, is negatief over de bezettingen. “Als ik heel eerlijk ben, vind ik al die studentenacties deze week maar kansloos. De heroverwegingen zijn nog bezig en het voorstel ligt nog niet eens bij Plastkerk, dus in principe is er nog niks gebeurd. Om dan meteen de universiteit te gaan bezetten lijkt me dan een behoorlijk overtrokken reactie.”

Meningen verdeeld onder docenten

De EUR-docenten lijken eveneens verdeeld te zijn over de bezetting. Dit bleek uit een handtekeningenactie, eerder op de dag gehouden door de actievoerende studenten. “Veel docenten geven aan dat ze er hartstikke sympathiek tegenover staan”,  vertelt Patrick Pronk, actievoerder en zesdejaars student criminologie. “Toch waren er ook een aantal docenten die liever niet wilden tekenen, omdat ze van mening waren niet in de positie te zijn zich over de kwestie uit te kunnen spreken.”

De actieweek op campus Woudestein zal donderdagmiddag eindigen na een door de actievoerders georganiseerde demonstratie op het universiteitsterrein.  CL

Update 17.22

Plasterk praat met boze studenten

03-02-10 – Studenten in Rotterdam en Utrecht die protesteren tegen plannen om de basisbeurs af te schaffen hebben hun bezettingsacties nog niet beëindigd. Minister Plasterk zal hen morgen toespreken.

De studenten die aan de Erasmus Universiteit Rotterdam twee collegezalen bezetten, houden donderdag een demonstratie op de campus. Plasterk zal hen daar samen met een universiteitsbestuurder te woord staan.

De Utrechtse actievoerders, die een vleugel van het bestuursgebouw barricaderen, zijn opnieuw in gesprek met het bestuur van de Universiteit Utrecht. Die onderhandelingen waren eerder deze week vastgelopen. De Utrechtse studenten eisen democratische hervormingen en pleiten voor het behoud van de papieren versie van het U-blad. Vanavond hopen ze met onderhandelingsresultaten te komen. Er is dan ook een manifestatie met muziek op universiteitsterrein De Uithof. HOP