Studentenacties op EUR tegen bezuinigingen in hoger onderwijs; wat vind jij ervan?

De eerste week van februari stond campus Woudestein in het teken van een vier dagen durende actie tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs. Een dertigtal studenten hield twee collegezalen bezet en organiseerde een demonstratie waar ook minister Plasterk van Onderwijs bij aanwezig was. Wat vind jij van de protestacties op de EUR?

Arno van den Berg (24), student economie en informatica

“Ik vind het behoorlijk voorbarig allemaal, de demonstratie en de bezetting van de collegezalen. Op dit moment is de commissie nog aan het uitzoeken waar er kostenbesparing mogelijk is. Pas als het rapport klaar is en de plannen daadwerkelijk op tafel liggen, kan men gaan klagen.

De afschaffing van de basisbeurs zou mij er niet van weerhouden te studeren, maar ik zou mijn studie dan wel serieuzer hebben aangepakt. Voor nevenactiviteiten zou ik bijvoorbeeld geen tijd hebben uitgetrokken, zodat ik binnen vier jaar zeker klaar zou zijn om mijn studieschuld zo laag mogelijk te houden.”

(kopie 1)

Djuna Couvée (19), medewerkster Selexyz / Donner Erasmus, toekomstige student moraalwetenschappen

“Het is naar mijn mening broodnodig dat de overheid weer geïnspireerd raakt door het volk. Daarom vind ik het dan ook heel goed, dat deze studenten hebben geprobeerd hun mening duidelijk te maken. De manier waarop de actievoerende studenten dit hebben gedaan, met hun leuzen en spandoeken, laat zien dat ze op een creatieve manier nadenken over wat er allemaal gaande is.

Ik maak me er niet echt zorgen over dat de basisbeurs een lening dreigt te worden. Als die bezuiniging écht wordt doorgezet, zou ik wel enorm schrikken en teleurgesteld zijn in alles waarin ik al die jaren heb geloofd wat betreft het hoger onderwijs. Om dan nog mijn studie te kunnen betalen, zonder een torenhoge lening, zou ik de prostitutie in moeten, figuurlijk gesproken.”

(kopie 2)

Thomas van Mansum (25) student rechten

“Misschien hebben die studenten nu wel wat invloed uitgeoefend en zal het kabinet hun acties in het achterhoofd houden wanneer ze hun beslissing nemen. Ik vind de actieweek dan ook goed, kijk maar naar Plasterk, die is niet voor niks aanwezig geweest bij de demonstratie op donderdag.

De bezettingen vind ik op zich wel kunnen, maar ik vraag me af of het niet een beetje een  buitenproportionele actie was; naar verluidt heeft de EUR extra kosten gehad aan de beveiliging van de campus tijdens de protestacties. Ik ben van mening dat je doel nastreven ook goed kan zonder dat het iemand geld moet kosten.”  CL