De studenten die maandagmorgen vanaf 11 uur collegezaal CB-037 bezetten, gingen in de loop van de middag tevens over tot bezetting van een collegezaal in het L-gebouw. Ongeveer tien studenten brachten de nacht door in deze zalen. Nu bezinnen zij zich op nieuwe acties.

Van veel slapen kwam het niet, want meer dan wat dekens en slaapzakken waren er niet. De handvol studenten die overnachtten in de collegezaal in het L-gebouw moesten het doen zonder elektriciteit en verwarming, die altijd ’s nachts in het gehele gebouw worden uitgeschakeld. Ook waren de toiletten tot dinsdagmorgen op slot; toiletbezoek elders was niet mogelijk. Geen pretje, vonden de bezetters, maar ze gingen er gelaten mee om. De studenten in de collegezaal in het C-gebouw hadden wel elektriciteit en waren tot laat in de avond actief met bloggen, mailen en de pers te woord staan.

Reactie CvB

Op maandag boden de actievoerders een eisenlijst aan bij het College van Bestuur. Daarin stelt het college dat het geen disciplinaire maatregelen zal nemen tegen de studenten, “mits de actievoerende studenten zich aan de regels houden”. Op de andere eisen gaat het college niet in. Van zich uitspreken tegen de komende bezuinigingen ziet het college af:”…wil eerst voorstellen van het kabinet afwachten alvorens hierover een definitief oordeel te vellen”. Ook zegt het college niet toe dat collegegelden voor een tweede studie of master niet zullen worden verhoogd, “omdat hierover nog overleg met de Universiteitsraad moet plaatshebben.”

Strategie

In het C-gebouw zijn de studenten die overnachtten op dinsdagmorgen afgelost door een groepje dat thuis heeft geslapen. In de loop van de dag beslissen de actievoerders of zij nog een nacht beide collegezalen bezet zullen houden. Dinsdag staat vooral in het teken van strategie bepalen en nieuwe plannen maken.

Optrommelen

“We proberen nu zoveel mogelijk aandacht te vestigen op onze actie en studenten naar deze zaal te krijgen”, vertelt een van de organisatoren, Jeroen van der Starre. “We treden naar buiten en betrekken groepen studenten bij onze acties. Gisteren hebben we heel veel handtekeningen en mailadressen verzameld van sympathiserende studenten op de EUR. We gaan hen allemaal benaderen per mail en oproepen om deel te nemen aan de demonstratie aanstaande donderdag om één uur.” Hoewel volgens Van der Starre een substantieel deel van de studenten tegenstander is van de afschaffing van studiefinanciering en achter de bezetting staat, is de opkomst zonder meer laag te noemen. De kerngroep bestaat uit zo’n twintig personen; daaromheen loopt nog een tiental betrokkenen rond.

Persconferentie

Dinsdagmiddag om 17:30 uur zal een persconferentie plaatsvinden in de bezette collegezaal, CB-037. Daar zullen de studenten hun standpunten uiteenzetten. Ook komt de Rotterdamse PvdA-lijsttrekker Dominic Schrijer zijn steun betuigen aan de protesterende studenten. “We verwachten dat hij zich zal uitspreken tegen afschaffing van de studiefinanciering”, zegt organisator Che. “En dat zou groot nieuws zijn, want dat betekent dat hij zich uitspreekt tegen zijn eigen partij.” MM

Update 15:00 uur

Het College van Bestuur heeft een nieuwe brief aangeboden aan de actievoerende studenten. “Het is in feite dezelfde inhoud als de brief die het CvB gisteren al stuurde: de reactie op onze eisenlijst. Inhoudelijk zag ik zo snel geen veranderingen”, aldus mede-organisatrice Sanne van der Gaag.

Twee organisatoren van de actie, Jeroen van der Starre en Janneke, zijn momenteel op verzoek van het college met hen in gesprek. Hen wordt gevraagd naar hun bedoelingen en verdere plannen.

Update 15:45 uur

Het College van Bestuur geeft een officiële verklaring uit ten aanzien van de bezetting door studenten.