Aan de universiteiten is vooral het aantal bachelorstudenten van economische opleidingen fors toegenomen: er kwamen 17,4 procent eerstejaars meer dan vorig jaar. Ter vergelijking, het totale aantal eerstejaars steeg met 11,2 procent.

Maar de meeste universitaire eerstejaars kiezen nog altijd voor de sector gedrag & maatschappij, waar opleidingen als rechten en psychologie onder vallen. Daar steeg het aantal eerstejaars met 13,7 procent van 8.880 tot meer dan tienduizend eerstejaars. Economische opleidingen kregen er 8.105, tegen 6.904 in het jaar ervoor.

Groei masteropleiding lastiger

De groei van het aantal masterstudenten is lastiger te bepalen. Veel masteropleidingen kennen tegenwoordig meer dan één instroommoment en menige universiteit heeft intussen de ‘harde knip’ ingevoerd: studenten mogen niet meer aan hun masteropleiding beginnen als ze hun bachelordiploma nog niet op zak hebben. Dat maakt een vergelijking met voorgaande jaren moeilijk. Dit collegejaar begonnen 31.853 studenten aan hun masteropleiding, maar dat aantal zal nog toenemen met de lichting die in februari van start gaat. Vorig studiejaar begonnen er 36.131 aan hun master. HOP