Een groep van twintig studenten heeft zichzelf opgesloten in collegezaal CB-037. Hiermee uiten ze hun ongenoegen over mogelijke afschaffing van de studiefinanciering.

“Minder kwaliteit voor meer geld. Dat is de toekomst als nu niet wordt ingegrepen.” De folder die de actievoerders uitdelen op diverse plaatsen op de universiteit is duidelijk: bij afschaffing van de studiefinanciering leggen ze zich niet neer. Om half elf verzamelden betrokken studenten zich bij de aula in het A-gebouw, om na een nogal chaotisch verlopend uur neer te strijken in een collegezaal in het aangrenzende C-gebouw.

Mobiliseren

“We blijven sowieso de hele dag in deze bezette collegezaal zitten”, vertelt sociologiestudente Sanne van der Gaag. Zij werd een week geleden gecontacteerd door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) om een actie aan de EUR te organiseren, aangezien er op deze universiteit geen studentenvakbond is. “Buiten de zaal proberen we studenten te mobiliseren voor een manifestatie later op de dag. Ook willen we een debat houden over het hoger onderwijs, liefst later vandaag al.”

Studenten overleggen buiten over bezettingsactie.

Lijst van eisen

’s Ochtends heeft een afgevaardigde van het actiecomité een lijst van eisen neergelegd bij het College van Bestuur van de universiteit. “We willen dat het college van deze universiteit zich uitspreekt tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs”, zegt actievoeder Jeroen van der Starre. “Ook willen we dat het bestuur zich distantieert van de uitspraken van de VSNU over de afschaffing van de basisbeurs. We eisen daarnaast de toezegging dat het collegegeld voor een master of tweede studie niet wordt verhoogd en dat er geen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de mensen die vandaag actievoeren.” De intentie is om de bezetting voort te laten duren totdat het CvB een reactie geeft op deze eisen, aldus Van der Starre.

Landelijke actie

Deze bezetting op de EUR maakt deel uit van de Landelijke Actieweek Hoger Onderwijs, die vandaag is begonnen. Ook op de universiteiten in Amsterdam, Nijmegen en Utrecht worden zalen en delen van gebouwen bezet. De LSVb peilt de meningen van studenten middels de website wiljijstufi.nl

Bezuinigingsplannen

De aanleiding voor deze actieweek zijn de mogelijke bezuinigingen die zullen worden doorgevoerd. Dit voorjaar komt het kabinet met bezuinigingsplannen. Ook het ministerie van Onderwijs zal moeten bezuinigen. Het lijkt er nu op dat een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander is van afschaffing van de basisbeurs. Zo pleit regeringspartij PvdA er al langer voor de beurs om te zetten in een lening. De termijn waarbinnen die moet worden terugbetaald is afhankelijk van het inkomen. Ook oppositiepartijen GroenLinks en VVD voelen daar voor. De SP is felle tegenstander van dit idee en startte een petitie, die alle sympathisanten kunnen tekenen.CL/MM

 

In de bezette collegezaal heerst een uitgelaten stemming.

 

Met enige moeite vergrendelen de bezetters

de deuren van de collegezaal met kettingsloten.