Wat doe ik met diploma’s en getuigschriften?

Beste Bud,

Als ik ga solliciteren wil ik graag een gedegen indruk maken. Daarom wil ik graag weten of ik met mijn sollicitatiebrief en mijn CV ook mijn diploma’s en getuigschriften moet meesturen. Waar doe ik goed aan?

SusanBeste Susan,

Hier past een duidelijk antwoord: niet doen! En al helemaal niet de originele diploma’s en getuigschriften.

Een selecteur besteedt doorgaans slechts weinig tijd aan je schriftelijke sollicitatie. Begrijpelijk, gezien de grote aantallen sollicitatiebrieven die binnenkomen. Bijlagen als diploma’s en getuigschriften hebben geen prioriteit en komen hooguit in een latere fase in beeld. Ontvang je een uitnodiging voor een gesprek, dan is het vroeg genoeg die documenten en een kopie ervan op verzoek te overhandigen. Dus: neem ze mee naar het gesprek.

Uitzonderingen bevestigen de regel echter. Als in een enkel geval de werkgever expliciet vraagt de documenten mee te sturen, dan doe je dat. Maar alleen een kopie ervan, nooit het origineel.

Hetzelfde geldt voor referenties. Neem je referenties mee naar het gesprek. Natuurlijk heb je je referenties eerst toestemming gevraagd. Wil de selecteur je referenties natrekken, vraag dan of je eerst de gelegenheid kunt krijgen die personen te informeren over je sollicitatie. Het zijn immers vaak druk bezette mensen. Op deze manier kun je je referenties nog even informeren over deze sollicitatie en hun eventueel verzoeken een kwaliteit of prestatie van jou te benadrukken. Dat maakt het voor je referentie ook gemakkelijker.

Bud

Reageer