Wanneer mag ik tutoyeren?

Beste Bud,

Wat ik moeilijk vind aan een sollicitatiegesprek is het volgende. Wanneer moet ik “u” zeggen en wanneer kan ik “jij”zeggen? Heeft dat met leeftijd te maken of spelen er nog andere factoren een rol?

Jan-Willem

Beste Jan-Willem,

Luister goed naar wat je gesprekspartner (kan een recruiter zijn, een aanstaande collega of een manager) zelf zegt. Spreekt de ander je met “u” aan, dan gebruik jij ook “u”. Tutoyeert de ander, vraag dan of het op prijs wordt gesteld wanneer jij dat ook doet. Ik zou er niet klakkeloos van uit gaan dat een gesprekspartner die jou tutoyeert, het normaal vindt dat jij dat omgekeerd ook doet. Dus: goed luisteren. En vraag het bij onduidelijkheid. Je kunt die vraag best op een assertieve manier stellen, dus zonder een afhankelijke indruk te maken.

Als je gesprekspartner al wat ouder is en jou met “jij” aanspreekt, dan kun je het beste “u” gebruiken. Je vraagt dan niet of je mag tutoyeren, je laat het aan de ander over om dat voor te stellen. En zelfs dan zal het voor sommige jongeren toch nog moeilijk blijken om “jij” te zeggen tegen de wat oudere gesprekspartner.

Trouwens, meestal stelt je gesprekspartner je wel op je gemak.

Bud