Wat gebeurt er als de basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft? Volgens de Landelijke Studenten Vakbond weet niemand dat, terwijl de politiek het serieus overweegt.

Studenten, scholieren en ouders staan buiten spel, vindt de LSVb. De bond heeft Plasterk gevraagd om onderzoek naar het afschaffen van de basisbeurs, maar die zou dat geweigerd hebben. Intussen kijkt een ambtelijke werkgroep hoeveel er op het stelsel van studiefinanciering kan worden bezuinigd.

‘Niet zomaar afschaffen’

“Mensen voeren discussie, maar ze weten er bijna niets van”, zegt vice-voorzitter Dennis Wieringa. “Dit stelsel heeft veel bereikt. Er zijn heel veel studenten bijgekomen. Dat moet je niet zomaar afschaffen voordat je weet wat er dan kan gebeuren.”

Basisbeurs wordt lening

Er ligt nog geen wetsvoorstel, maar inderdaad hebben verschillende politieke partijen zich hierover uitgesproken. De VVD en D66 willen van de basisbeurs een lening maken. De regeringspartijen houden zich koest, maar gegeven de huidige staatsschuld willen ze niets uitsluiten.

De LSVb wil nu meningen peilen en heeft een website geopend: www.wiljijstufi.nl. Daarop staat een enquête. HOP