Afgestudeerde hbo’ers kiezen veel vaker voor de universiteit dan voor een hbo-master. En wie op de hogeschool blijft, droomt toch van het wo, zeggen onderzoekers van Research voor Beleid.

In opdracht van het ministerie van onderwijs onderzocht het bureau de studieloop van vierdejaars en afgestudeerde hbo-bachelors. Hoeveel procent studeert verder, en kiest die groep dan voor een hbo-master, een wo-master of een academische bachelor, en waarom?

Autochtone vrouwen domineren hbo-master

Slechts 2,6 procent van de hbo’ers volgt na afstuderen een master aan de hogeschool. Daaronder zijn amper mannelijke en allochtone studenten: 74 procent van de hbo-masterstudenten is vrouw, 93,7 procent autochtoon. Dat is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan het aanbod: er zijn relatief veel bekostigde hbo-masters in de sectoren taal en cultuur, en onderwijs.

Theoretische kennis vergroten

Doorstuderen doen de meeste hbo’ers (83 procent) om hun theoretische kennis te vergroten. Een groot deel van de hbo-bachelors kiest dan ook voor een academische master (8,9 procent) of bachelor (12,7 procent). Tot die laatste groep behoren ook schakelstudenten (naar schatting de helft) die zonder een wo-bachelordiploma te behalen, doorstromen naar de master.

Redenen niet doorstuderen

Meteen willen gaan werken, geld en tijdgebrek zijn voor hbo’ers de belangrijkste redenen om niet door te studeren. Een kwart stopt na de bachelor omdat er in het eigen vakgebied geen geschikte master is te vinden, die praktische professionele verdieping (63 procent) of theoretische verdieping (42 procent) biedt, of die in deeltijd kan worden gevolgd (57 procent).

Wo blijft meest in trek

Het meest opvallend is volgens de onderzoekers dat een grote groep van de vierdejaars hbo’ers die van plan is een hbo-master te volgen, liever naar de universiteit had gewild (37 procent). Andersom zijn er veel minder aanstaande wo-masters die als dat had gekund voor een hbo-master hadden gekozen (16 procent). Onder vierdejaars die voor hun werk een master moeten volgen, is dat verschil nog groter: 30 procent tegen 7 procent. HOP