Op universiteiten blijkt massaliteit een groeiend probleem, zo blijkt uit de Keuzegids Universiteiten 2010 die eind vorig jaar uitkwam. De sterke groei van de studentenaantallen en het kuddegedrag van studenten die kiezen voor bachelorstudies als rechten, economie en bedrijfskunde, leiden bij die grote studies tot flink wat onvrede.

Dit geldt niet specifiek voor het onderwijs aan de Erasmus Universiteit, maar is een conclusie die op landelijk niveau wordt getrokken. De auteurs van de Keuzegids constateren dat “grootschaligheid en kwaliteit blijkbaar niet zo gemakkelijk zijn te combineren”. De algemene uitkomst van het onderzoek dat voorafging aan het maken van de gids beaamt dit: Wageningen krijgt, als kleinste universiteit, de meeste lof voor zijn onderwijs.

Geen ranglijst, maar vergelijking

Een ranglijst levert de Keuzegids niet. Het gaat om een overzicht van hoe de hoger onderwijsopleidingen ten opzichte van elkaar presteren op diverse punten. Zo is per vakgebied bekeken hoe studenten dingen als het onderwijsprogramma, de docenten en de begeleiding beoordelen. Ook keek de redactie naar de uitval in het eerste studiejaar, hoeveel studenten binnen vier jaar hun bachelordiploma halen, en naar de contacturen tussen student en docent.

De bachelor psychologie van de EUR springt eruit als kwalitatief bijzonder hoogwaardig. Ook de economische opleidingen komen er niet verkeerd vanaf, maar geen ervan wordt uitzonderlijk hoog beoordeeld. Meer informatie staat op www.keuzegids.org. MM