De Tweede Kamer staat nog altijd welwillend tegenover het door minister Plasterk voorgestelde nieuwe accreditatiestelsel, maar vraagt zich af of het de instellingen tijd en geld gaat schelen. En dat was toch de bedoeling van de wetswijziging?

Vanaf 2011 worden alle studies in het hoger onderwijs opnieuw beoordeeld. Als het aan Plasterk ligt, gaat dat makkelijker dan voorheen. Universiteiten en hogescholen die aannemelijk maken dat hun voorzieningen en interne kwaliteitszorg in orde zijn, mogen hun opleidingen ‘beperkter’ laten toetsen. Ze hoeven bijvoorbeeld niet meer voor elke afzonderlijke opleiding te bewijzen dat het personeelbeleid deugt.

Geen lastenverlichting

Maar uit de ‘pilots’ waarmee accreditatieorganisatie NVAO het nieuwe stelsel heeft uitgeprobeerd, bleek geen substantiële lastenverlichting. Waarom verwacht de regering dan dat haar wetsvoorstel tot 25 procent minder bureaucratische rompslomp zal leiden, vraagt een ruime politieke meerderheid.

 

Vertraging besluitvorming

Het antwoord dat Plasterk in november gaf op vergelijkbare kritiek van de Raad van State, was kennelijk niet afdoende voor de Kamer. Wanneer het overleg met de minister zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Al met al is de vaart uit de besluitvorming en zal het nieuwe accreditatiestelsel naar verwachting niet dit jaar, maar op zijn vroegst in januari 2011 worden ingevoerd. HOP