Met het eeuwfeest van de Erasmus Universiteit in 2013 hebben duizend EUR-studenten vrijwilligerswerk gedaan. Met deze belofte namen de verenigingen op 17 december afscheid van de oud-collegeleden Steven Lamberts en Kees van Rooijen.

De Rotterdamse studentengezelligheidsverenigingen, de KASEUR-, en studieverenigingen maken zich sterk voor vrijwilligerswerk in Rotterdam; de zogeheten ‘community services’. “Met dit initiatief steunen wij de ambitie van de universiteit om een steentje bij te dragen aan de stad Rotterdam”, verklaart Őzlem Çoban, Coördinator Diversiteit Studenten. “Bovendien passen de community services perfect in het beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de EUR.”

Őzlem Çoban maakt kerstversiering (Foto Michelle Muus)

Mogelijkheden genoeg

Via de Rotterdamse stichting Workmate kunnen studenten vrijwilligerswerk gaan doen, zoals kokkerellen met mensen met een verstandelijke beperking, tennisles geven aan kinderen, of een dagje helpen bij de Voedselbank. Medewerkers van de universiteit konden vorig jaar al een dag onder werktijd besteden aan vrijwilligersactiviteit.

Belonen met certificaat

De universiteit wil studenten die naast hun studie tijd vrijmaken voor community services of bestuurswerk certificeren. Het is de bedoeling dat studenten aan het eind van hun studie een aanvraag indienen voor een certificaat. Zij geven aan welke activiteiten zij hebben ondernomen, waarop de universiteit de aanvraag beoordeelt. Als alles in orde is, krijgt de student zijn of haar certificaat tijdens een officiële uitreiking.

Officiële uitreiking

“We zullen twee keer per jaar een uitreiking organiseren. Tenminste, zolang de omvang van het aantal uit te reiken certificaten dat organisatorisch toelaat”, nuanceert Tanja de Jonge, coördinator MVO bij de EUR, waar de community services onder vallen. “We zien het certificaat los van de bul, en daarom is het leuk om dat apart uit te reiken.”

Uitbreiding certificatie

Naast de vrijwilligersbezigheden via Workmate, en de bestuurs- en commissiefuncties, zal De Jonge komend jaar beslissen welke andere nevenactiviteiten in aanmerking komen voor een certificaat. Op deze manier worden ook studenten beloond die activiteiten ondernemen, maar die niet onder de vastgestelde categorieën vallen. LJ

Meer informatie over Workmate