Dit jaar heeft 43 procent van de eerstejaars rechtenstudenten de Taaltoets Nederlands in de eerste toetsingsronde gehaald. Dat is 2,5 keer zo veel als vorig jaar. Een betere voorbereiding op de toets is grotendeels de verklaring hiervoor.

De Erasmus School of Law (ESL) heeft in de communicatie met potentiële studenten duidelijk gemaakt dat juristen de Nederlandse taal goed moeten beheersen. “Vwo-scholieren wisten daarom al bij het maken van hun studiekeuze dat de taaltoets een belangrijk onderdeel van het curriculum is”, verduidelijkt onderwijsdecaan prof. Dick Mentink.

Zwakke punten bijspijkeren

Behalve goede voorlichting over de toets, biedt de rechtenfaculteit eerstejaars ook de mogelijkheid om hun Nederlands te trainen. Met het taalprogramma ‘Principen’ kunnen zij oefenen met dezelfde soort vragen als in de echte taaltoets. Hun zwakke punten kunnen de studenten met behulp van het programma zelfstandig bijspijkeren. Voor studenten die de toets in eerste instantie niet halen, start in januari 2010 bovendien een cursus ‘Basis Nederlands’. Deze cursus bereidt de herkansers voor op de taaltoets in april.

Toets gekoppeld aan BSa

De taaltoets bestaat uit vier onderdelen; Basis Nederlands, Stijl, Grammatica en Spelling. Voor elk onderdeel moeten de studenten een voldoende halen. De toets moet binnen twee jaar gehaald worden, want hij is gekoppeld aan het Bindend Studieadvies (BSa). Een kwart van de lichting die in september 2008-2009 is gestart, moet de toets nog met een voldoende afronden. Na de eerste toetsronde in oktober 2008 was slechts 17 procent geslaagd.

Vaardighedenonderwijs

Behalve met de taaltoets, probeert de rechtenfaculteit ook met juridisch vaardighedenonderwijs het taalniveau van studenten te verbeteren. Dat betekent dat studenten in de bachelor binnen de reguliere vakken oefenen in vaardigheden die ze later in de beroepspraktijk moeten hebben. Dit zijn bijvoorbeeld het houden van een pleidooi, het schrijven van een requisitoir en het leiden van een debat.

Lees meer over de taaltoets op EM.Online