De universiteiten en hogescholen hebben minister Plasterk toegezegd dat studenten een tweede studie mogen afmaken tegen het normale collegegeld. In ruil daarvoor ontvangen de universiteiten tijdelijk wat subsidie voor tweede masterdiploma’s.

Universiteiten en hogescholen hebben in 2007 met de studentenbonden afgesproken dat studenten twee of zelfs meer opleidingen tegelijk mogen volgen tegen het wettelijk vastgestelde collegegeld, hoe lang ze daar ook over zouden doen. Minister Plasterk vond dat te ruim geformuleerd. Twee studies tegelijk volgen mag van hem tegen het lage tarief, maar niet onbeperkt: in zijn wetsvoorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt, staat dat instellingen geen bekostiging meer krijgen voor dubbelstudenten die in één van beide opleidingen zijn afgestudeerd. Met als consequentie dat ze vanaf dat moment een kostendekkend collegegeld in rekening mogen brengen.

Diplomaopslag

Maar gezien de afspraken met de studentenbonden verwacht de minister dat de instellingen dat niet zullen doen. Dat zouden ze onlangs aan hem hebben bevestigd, al wilden de universiteiten daar wel wat voor terugzien. Tijdens het periodieke overleg met de studentenbonden maakte Plasterk donderdag bekend dat de universiteiten drie jaar lang een diplomaopslag krijgen voor studenten die een tweede masteropleiding afronden. Het macrobudget voor het hoger onderwijs wordt er niet voor verhoogd.

 

Lobby bonden werpt vruchten af

De studentenbonden zegde hij toe dat hij de instellingen zou blijven herinneren aan hun belofte om het collegegeld niet te verhogen. Die leidden daaruit af dat hun lobby bij de Eerste Kamer vruchten begint af te werpen. Ingefluisterd door hun jongerenafdelingen en de studentenbonden plaatsten zelfs de regeringspartijen in de senaat eind oktober kritische kanttekeningen bij de plannen met de tweede studie. Zo vindt het CDA dat studenten na het behalen van hun eerste bachelor- of masterdiploma nog minstens twee jaar de tijd moeten krijgen om hun tweede studie tegen het wettelijke collegegeld af te maken. Maar ook nu maakte minister Plasterk geen aanstalten om zijn wet in die zin aan te passen. HOP