De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft dit jaar vijfduizend extra studenten weten te trekken. Door de toestroom van de nieuwe aanmeldingen loopt de EUR tegen de grenzen van de groei aan. Extra geld is nodig. De gemeente Rotterdam is van mening dat het Rijk de middelen voor uitbreiding vrij moet maken.

Dit zei wethouder Hans Vervat (Economie) in het Financieel Dagblad van 8 december over het rapport Economische Verkenning Rotterdam 2009-2010. De massale toestroom van studenten naar de EUR dit jaar, heeft volgens Vervat tot gevolg dat er de komende jaren weinig ruimte zal zijn voor nieuwe aanmeldingen. “Alles wat er nu is, wordt maximaal gebruikt”, aldus de PvdA-wethouder. Hij denkt naast investeringen in uitbreiding van de harde infrastructuur ook aan het starten van nieuwe opleidingen, vooral voor internationale studenten.

De cijfers

Uit bovengenoemd verslag blijkt ook dat het de Maasstad steeds beter lukt om middelbaar- en hogeropgeleiden na hun studie voor de stad te behouden. De afgelopen acht jaar is het aantal hoogopgeleiden in de stad met 26 procent toegenomen, een percentage dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Hier staat tegenover dat het aantal laagopgeleiden in Rotterdam ook groter is dan in andere grote steden, terwijl werkgevers om steeds hogere kwalificaties vragen.