Slechts een schamele 17 procent van de 665 eerstejaars rechtenstudenten heeft de verplichte taaltoets gehaald. Decaan Marc Loth noemt de resultaten schrikbarend.

Op vier onderdelen werden de eerstejaars getest: stijl, spelling, grammatica en basis-Nederlands (zoals het gebruik van lidwoorden, verwijswoorden en werkwoordcombinaties). De scores op de onderdelen van verschillen flink van elkaar. Zo ging 70 procent de boot in met stijl, voldeed de helft niet aan de spellingseisen en ging krap een derde deel de mist in met basis-Nederlands. In dit licht vielen de grammaticascores nog mee: 16 procent voldeed niet aan de norm.

Decaan van de rechtenfaculteit Marc Loth noemt de resultaten ‘schrikbarend’, maar benadrukt dat studenten er zelf niets aan kunnen doen. Rechten is een ‘talige’ opleiding waarbij de kunst van correct formuleren onontbeerlijk is. Daarom biedt de faculteit studenten die onvoldoende scoren op een of meer onderdelen van de taaltoets de mogelijkheid hun kennis bij te spijkeren.De manier waarop dit zal gebeuren is afhankelijk van het onderdeel.

Zo ontvangt de student die heeft gefaald op het onderdeel basis-Nederlands nazorg in de vorm van een traject bij het Taal & Trainingscentrum. De kosten van 300 euro komen in eerste instantie voor rekening van de student, maar wordt door de faculteit vergoed als de student de cursus afmaakt en vervolgens alsnog slaagt voor de taaltoets. Omdat de toets gekoppeld is aan het Bindend Studieadvies (BSa), krijgen voltijdstudenten in totaal vier kansen: twee keer in het eerste studiejaar en twee keer in het tweede.

Wat betreft grammatica, spelling en stijl kunnen studenten een eenmalig drie uur durend bijspijkercollege volgen. Bovendien komt vanaf eind januari 2009 het zelfstudieprogramma DigiTaal beschikbaar, waarmee studenten zelfstandig aan hun taalvaardigheid kunnen werken. College en DigiTaal zijn gratis.

Het is niet de eerste keer dat de rechtenfaculteit haar studenten een taaltoets laat maken. In het najaar van 2005, 2006 en 2007 werd al geëxperimenteerd met de toets, die toen bestond uit een schrijfopdracht. LS

Lees meer over de taaltoets op EM.Online