Het lijkt erop dat de Erasmus Universiteit vooralsnog weinig te duchten heeft van de economische crisis. Voor het komende jaar verwacht zij zelfs een overschot op de begroting. Wel moet de RSM BV nogmaals in de reserves tasten.

Met die mededeling stelde Kees van Rooijen van het College van Bestuur op 1 december de universiteitsraad gerust. Van Rooijen houdt wel een slag om de arm. De overheid bereidt 20 procent bezuinigingen voor op ‘alle gebieden’, waaronder ook het hoger onderwijs. Hoe dit zal uitpakken is nog niet duidelijk. Van Rooijen: “Voor 2010 zal dit naar alle waarschijnlijkheid geen effect hebben. Voor 2011 kan het wel weer spannend worden.”

Geen cash cow

Echter met de ‘executive education’ van RSM BV gaat het minder goed. Van Rooijen meldt voor 2009 een tekort van rond de drie miljoen. “De ‘executive education’ moet een cash cow zijn voor de Rotterdam School of Management, maar heeft op dit moment, gegeven de marktomstandigheden, de wind niet in de zeilen.”

Nog geen man overboord

De BV heeft na verwerking van het verlies nog een ‘flinke’ reserve van 5 miljoen, waarmee de tekorten voorlopig opgevangen kunnen worden. Als de economie en de vraag naar postinitieel onderwijs en executive education weer aantrekt over anderhalf of twee jaar, is er geen probleem. Het is overigens niet zo dat Woudestein geld in de RSM BV pompt. De BV moet zichzelf bedruipen. DR