Onder allochtonen loopt de werkloosheid snel op, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zelfs als ze een hbo- of wo-diploma op zak hebben.

Voor de meeste alumni van hogescholen en universiteiten heeft de crisis niet tot verlies van hun baan geleid: de werkloosheid van hoogopgeleiden steeg het afgelopen jaar van 2,7 naar 3,5 procent. Maar hoogopgeleide allochtonen van niet-westerse afkomst hebben beduidend meer moeite hun baan te behouden of nieuw werk te vinden: in die groep liep de werkloosheid op van 5,7 procent naar 7,5 procent.

Het CBS heeft de jongste werkloosheidscijfers op verzoek uitgesplitst naar herkomst en opleidingsniveau, maar de statistici kunnen geen uitspraken doen over de arbeidsmarktpositie van jonge hoogopgeleide allochtonen. Daarvoor is de steekproef te klein.

Eén ding staat wel vast: ze hebben de wind niet in de rug. Onder autochtone jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar van alle opleidingsniveaus is de werkloosheid opgelopen van 7,4 naar 10,3 procent. Maar voor niet-westerse allochtonen verdubbelen die getallen: hun werkloosheid liep op van 13,8 naar negentien procent. HOP