Worden studenten te weinig uitgedaagd? Misschien moeten ze dan het goede voorbeeld van 23 duizend dubbelstudenten volgen en een tweede studie oppikken. Aan de universiteit is dit vrij normaal, maar ook bijna tienduizend hbo’ers doen het.

Welgeteld 9.751 hbo-bachelors stonden afgelopen jaar bij twee of zelfs drie studies tegelijk ingeschreven, meldt het ministerie van OCW in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting. Onduidelijk is of de hbo’ers een extra hbo-opleiding volgen of een universitaire opleiding.

In totaal zijn bijna 23 duizend hbo’er en wo’ers samen goed voor ruim 47 duizend inschrijvingen in het hoger onderwijs. Van die inschrijvingen zijn er 23.903 in de wo-bachelor en 13.240 in de wo-master.

Met andere woorden, maar liefst zeventien procent van de 219 duizend universitaire inschrijvingen komt voor rekening van dubbelstudenten. Daar vallen ook de hbo’ers onder die hun eerste studiejaar hebben gehaald en er dan een wo-bachelor naast volgen.

Kamerleden vroegen ernaar, omdat minister Plasterk in de toekomst nog maar één bachelor en één master wil vergoeden. Het is een omstreden maatregel uit de nieuwe wet. De Eerste Kamer dubt erover en belangenbehartigers van studenten doen hun best om de wet via de senaat alsnog te wijzigen. HOP