Landelijk hebben zich dit jaar 12 procent meer eerstejaars aan de universiteiten ingeschreven dan in 2008. Een forse toestroom, maar niet de vloedgolf die de instellingen hadden voorspeld.

Vijftigduizend studenten begonnen in september aan een universitaire opleiding, aan de hogescholen schreven zich 105 duizend nieuwe studenten in. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de koepelorganisaties HBO-raad en VSNU. Hoeveel eerstejaars er dit jaar precies zijn, aan welke instellingen ze studeren en welke opleidingen ze volgen, wordt pas eind januari bekend.

De Erasmus Universiteit telt 20 procent meer eerstejaarsstudenten. Dit percentage ligt ver boven het landelijke gemiddelde, maar lager dan de verwachte toename van 25 procent. In 2008 groeide het aantal eerstejaars maar met 2,4 procent in het hbo en 4,4 procent in het wo. HOP/LJ

Lees meer over de groei op de Erasmus Universiteit