Het leek zo’n mooi plan: een huisarts die voor studenten maar ook voor medewerkers spreekuur houdt op de campus. Ondernemer in huisartspraktijken Paul Drost kwam met het plan en collegelid Kees van Rooijen zag er wel wat in.

Zij hadden echter niet gerekend met de Rotterdamse huisartsen in de buurt. Het liep hoog op, maar misschien gaat dat spreekuur er nu toch komen.

In kannen en kruiken

Ondernemer Drost had eind 2008 het voortvarende plan om een huisarts een praktijk te laten openen op Woudestein. Per slot van rekening zat er ook al een fysiotherapeut en met de komst van studentwoningen op het campusterrein zou er vraag zijn naar medische zorg. Het plan was na overleg met het universitair bestuur in kannen en kruiken: de praktijk zou snel open kunnen. Nog één ding moest er geregeld worden: samenwerking met lokale huisartsen voor de weekend- en nachtdiensten. En daar liep het mis.

Gevoelige kwestie

Hoewel vrije vestiging van huisartsen is toegestaan, ligt het onderwerp gevoelig bij gevestigde huisartsen. Ook in dit geval. Een kwestie van geld en principes.

Geld, omdat een huisarts die louter studenten en hoger opgeleide werkenden bedient, relatief meer verdient dan een huisarts met een praktijk waar ook ouderen, sociaal zwakkeren en onverzekerden een plek vinden. Principes omdat huisartsen een brede zorg willen bieden aan iedereen en geen ondernemer willen zijn die de meest lucratieve doelgroepen er uit kan pikken.

Studenten weglokken

Maar dat was wel het businessplan van ondernemer Drost, die ook een studentenpraktijk heeft opgezet in Twente en in Utrecht. Terwijl er de praktijken in Kralingen, waar de meeste studenten wonen, niet vol zijn, zou de campuspraktijk de lucratieve patiënten ook nog weglokken.

En dat pikten een aantal Rotterdamse huisartsen niet. Tenslotte vingen ze al studenten op in hun praktijk. En dan te bedenken dat de huisartsen samenwerken met de EUR en het Erasmus MC als het gaat om het opleiden van huisartsen. Daar zouden ze dus mee stoppen, als de EUR haar plannen voor een huisarts op de campus zou doorzetten.

Spreekuur door buurthuisarts

Inmiddels heeft ondernemer Drost zich gevestigd in een praktijk in Capelle a/d IJssel naast de EUR, is er een duidelijker lijst gekomen voor de universiteit met huisartsen die studenten inschrijven en wordt er gesproken of er ‘een’ huisarts uit de buurt op bepaalde uren spreekuur kan houden op de campus. WG