Bezig zijn met duurzaamheid is een linkse hobby!

We zijn tegenwoordig allemaal voor een beter milieu, en natuurlijk begint dat bij jezelf, maar ook bij beleidsmakers straks op de klimaattop in Kopenhagen. Want de wereld warmt op, dus investeren in duurzaamheid moet. Of niet? Ok, het klimaat verandert en zal dat altijd blijven doen. Toch doorgaan met het uitgeven van miljarden euro’s belastinggeld? zonde van het geld!

Bezig zijn met duurzaamheid is een linkse hobby!

Regina Boot, student geschiedenis

“Ik zou willen dat we het ons zouden kunnen permitteren om duurzaamheid een linkse hobby te noemen. Ik denk echter dat we het er niet lang mee redden om de aarde op die manier te blijven benaderen. Wat ik niet snap is dat er niets fundamenteels gedaan wordt met de kennis die we hebben over de alternatieven voor de vieze, schadelijke en uitputtelijke brandstoffen die we nu gebruiken. Zes jaar geleden zag ik al een documentaire van Tegenlicht over de ‘waterstofrevolutie’. Waar blijft die dan?

Zolang er nog teveel te ‘winnen’ valt met olie en de manier waarop er nu met de aarde wordt omgegaan, zal er niet veel veranderen, vrees ik. Het heeft niet alleen te maken met wat redelijk is voor het milieu. Ik denk dat we in die situatie binnen een oogwenk ons gedrag zouden veranderen. Nee, het heeft te maken met politiek, macht en daarmee verband houdend – natuurlijk geld. Er wordt vaak gezegd dat investeringen in het milieu teveel geld kosten maar het is ook een principe kwestie: De natuur, daar zorg je voor. Je hebt er je leven immers ook aan te danken. Dan is het wel het minste wat je kunt doen.”

Chris Aalberts, docent faculteit Historische en Kunstwetenschappen

“Als je het boek ‘de menselijke maat’ van Salomon Kroonenberg hebt gelezen, weet je dat het klimaatdebat grote onzin is. Er komt een ijstijd aan, en die houden we niet tegen. De volgende ijstijd is in het ergste geval een halve graad warmer dan zonder extra CO2-uitstoot. Als je dan ook nog ‘de wereld zonder ons’ van Alan Weisman leest, weet je dat de schade die mensen aan het milieu hebben toegebracht in een paar decennia na het uitsterven van de mens grotendeels weer is verdwenen. De mens vindt het alleen erg voor zichzelf dat het milieu vervuilt. De planeet redt zich wel.

Duurzaamheid blijft een nobel doel, maar dan moet je wel de goede maatregelen nemen. Als we echt iets aan het milieu willen doen moet vooral de wereldbevolking veel kleiner worden. Dat zou een enorm effect hebben op alle vervuiling. Dat heeft veel meer zin dan een windmolentje hier, een zonnepaneeltje daar en gescheiden ophalen van plastic. Natuurlijk allemaal heel nuttig, maar ook op voorhand onvoldoende. Zolang niemand over overbevolking begint, zijn al die milieumaatregelen inderdaad hobbies van linkse geesten: het haalt niets uit.”