De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft voor het collegejaar 2009-2010 ruim twintig procent meer eerstejaarsstudenten ingeschreven dan vorig collegejaar. Per 1 oktober 2009 hebben zich ruim 5238 eerstejaars aangemeld, vorig jaar waren dat er nog 4343.

De groei zit zowel bij de bacheloropleidingen als bij de instroomprogramma’s. Bij deze schakelprogramma’s is een verdrievoudiging te zien van het aantal inschrijvingen. In 2008-2009 waren het er nog 159, in 2009-2010 zijn het er 474. De schakelprogramma’s zijn bedoeld voor studenten met een hbo-diploma die aan de Erasmus Universiteit een masteropleiding willen volgen.

Populaire bachelors

Bij de bacheloropleidingen is een stijging te zien van 13 procent. In 2009 schreven 4764 studenten zich in, een stijging van 580 ten opzichte van 2008. Met name de studies Economie, Sociologie, International Business Administration en Bestuurskunde laten forse groei zien. De nieuwe studierichting International Bachelor Communication and Media was goed voor 121 inschrijvingen.

Tijd rekken

De groei past in de trend dat door de economische recessie studeren populairder is geworden. Met andere woorden: de entree op de arbeidsmarkt wordt uitgesteld om de kansen op die arbeidsmarkt te vergroten. Overigens heeft de toestroom van nieuwe studenten niet tot problemen geleid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam wat betreft huisvesting en of colleges.

Bekijk hier het complete overzicht per studierichting

Lees meer over de groei van het aantal studenten