De jongerenafdeling van het CDA probeert het hogere collegegeld voor de tweede studie alsnog tegen te houden via de Eerste Kamer. Hun lobby lijkt redelijk succesvol.

In de nieuwe wet op het hoger onderwijs die minister Plasterk, gesteund door de Tweede Kamer, wil invoeren, staat dat iedereen nog maar één bachelor- en één masteropleiding bekostigd krijgt. Wie een tweede opleiding wil volgen, kan door zijn instelling worden verplicht een kostendekkend, en dus hoger collegegeld te betalen. Tenzij de eerste studie nog niet is afgerond: wie twee studies naast elkaar volgt, heeft nergens last van.

Handtekeningen weinig effect

Het CDJA organiseerde dit voorjaar een petitie tegen het wetsvoorstel. De actie werd gesteund door de jongerenafdelingen van PvdA, ChristenUnie en D66 en door de studentenbonden. In de Tweede Kamer hadden de ruim dertigduizend verzamelde handtekeningen weinig effect, maar het CDJA heeft de moed niet opgegeven.

Senaat kritisch naar minister

Het richt zijn pijlen nu op de Eerste Kamer. “We hebben een brief gestuurd aan de onderwijscommissie en gesprekken gevoerd met vier CDA-senatoren”, zegt CDJA-voorzitter Jeroen van Velzen. De lobby lijkt succesvol: “De vragen van de senaat aan de minister zijn behoorlijk kritisch en we sluiten niet uit dat het wetsvoorstel alsnog wordt aangepast.”

Ook voorzitter Gerard Oosterwijk van de LSVb voorziet een hernieuwde strijd. “Bijna alle senaatsfracties hebben zo hun bedenkingen. Het zal moeilijk zijn om de nieuwe wet op het hoger onderwijs in zijn geheel tegen te houden, want het is een verzamelwet. Maar misschien kan de senaat de wet aanhouden op het punt van de bekostiging van de tweede studie. Want de inperking daarvan raakt uitgerekend de actieve student, die alles uit zijn opleiding wil halen. Een ander bezwaar tegen het voorstel is dat je al van verre kunt zien aankomen dat studenten strategisch gedrag gaan vertonen: ze stellen hun afstuderen uit zolang ze hun tweede studie nog niet hebben afgerond.”

Minister Plasterk staat nog altijd achter zijn voorstel. In een interview met nu.nl herhaalt hij zijn standpunt dat een hoogopgeleide die een extra studie wil volgen daar best wat meer aan mag bijdragen. HOP

Lees meer over dit onderwerp