Het wordt moeilijker om in een sollicitatiebrief over je opleiding te liegen. Uiterlijk 1 januari 2012 is het langverwachte diplomaregister gereed, belooft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.

Deadline bijgesteld

In het register staat welke diploma’s iemand heeft behaald in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Het is bedoeld om fraude met valse diploma’s tegen te gaan. Het plan voor zo’n landelijk register bestaat al jaren. Het had er begin 2008 moeten zijn, maar die deadline is niet gehaald.

De informatie is bij de IB-Groep al wel beschikbaar. Wie zijn diploma kwijt is of zijn naam heeft veranderd, kan daar een verklaring aanvragen waarin staat dat het diploma inderdaad is behaald. Dat kost nu 72 euro.

Toestemming

De Informatie Beheer Groep krijgt onbeperkt toegang, evenals het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. Andere overheidsinstellingen en werkgevers mogen alleen met toestemming van de diplomabezitter het register raadplegen. Er moeten alleen nog enkele wetten voor worden gewijzigd voordat het zover is.

Hier op de Erasmus Universiteit Rotterdam is er al een register, waarin valt op te zoeken of iemand inderdaad een EUR-diploma heeft gehaald. Daarvoor moeten onder meer geboortedatum en studentnummer worden ingevuld. HOP/MM