Terug in de tijd

Geschiedenis; voor de ene persoon interessant, voor de ander letterlijk oude koek. Van 17 oktober tot 25 oktober vindt de week van de geschiedenis plaats. Wat is volgens EUR-studenten de belangrijkste gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis?

Hanneke van Ballegooij, master criminologie, 21 jaar

“Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk dat het toch de Tweede Wereldoorlog is. Die oorlog heeft zoveel impact gehad op het hele land. Het sleept nu nog steeds voort. Er zijn nog altijd mensen die familieleden hebben verloren of zelf de oorlog hebben meegemaakt. De joodse bevolking wordt er nog steeds mee geconfronteerd. Ik vind geschiedenis erg interessant. Op de middelbare school heb ik er ook eindexamen in gedaan. Vooral verschillende oorlogen wekken mijn interesse op. Ik heb hier op de universiteit ook colleges gevolg over genocide. Ik vraag me af hoe mensen elkaar dit aan kunnen doen.”

Sandra van Zwol, eerstejaars Nederlands recht/ Rechtswetenschap, 23 jaar

“Iedereen zegt natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Toch, denk ik dat de moord op Theo van Gogh ook veel indrukken heeft achtergelaten. Het heeft de samenleving veranderd. Onze samenleving in Nederland is multicultureel en mensen reageren anders op bepaalde gebeurtenissen. Door de moord op Theo van Gogh zijn er bepaalde wetten veranderd en zijn mensen anders gaan denken. Persoonlijk houd ik meer van geschiedenis over de Romeinse tijd. Ik wist helemaal niets van de ‘week van de geschiedenis’, misschien ga ik wel een kijkje nemen.”

Rémon van Wingerden, eerstejaars rechten, 18 jaar

“Naast de Tweede Wereldoorlog denk ik ook de waternoodramp in 1953. Ik kan verder niet echt op een gebeurtenis komen. Veel gebeurtenissen zijn al te ver terug in het verleden, voor mensen van nu. In de eerste klas van de middelbare school kreeg ik altijd les in de prehistorie. Dat vond ik echt verschrikkelijk! De geschiedenis van oorlogen vind ik wel interessant. Geschiedenis vond ik altijd een leuk vak, aardrijkskunde vond ik wel volkomen nutteloos!”