Het thema duurzaamheid is onder studenten vanzelfsprekender geworden, merkt milieuminister Jacqueline Cramer. “Nu vind je bevlogen milieumensen van links tot rechts in het politieke spectrum.”

 Minister Cramer (PvdA) reist onderwijsinstellingen af met haar ‘Greenovator Tour’. Ze probeert het duurzame ondernemen te bevorderen door studenten en afgestudeerden met ‘groene’ ideeën in het zonnetje te zetten en met elkaar in contact te brengen. “We bieden een podium en een website waar mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en innovatie een ‘community’ kunnen beginnen. Maar we nodigen ook oude rotten uit die een inspirerend verhaal kunnen vertellen.”

Minister Cramer tijdens een bijeenkomst van Greenovator Tour

Ze zegt aangenaam verrast te zijn over het enthousiasme van de deelnemende studenten,  die volgens haar een heel andere kijk op milieuproblematiek hebben dan eerdere generaties. In het begin van de jaren zeventig, toen Cramer zelf biologie studeerde, waren het volgens haar vooral verontruste wetenschappers die het milieu op de agenda plaatsten. Voor de gemiddelde Nederlander was het verhaal nog veel te abstract.

 

Volgens Cramer, die les gaf aan onder meer de Erasmus Universiteit, is duurzaamheid voor jongeren vanzelfsprekender dan voor haar eigen generatie. “We merken dat velen het thema duurzaamheid handen en voeten willen geven in hun studie of werk, maar niet meer op de oude manier, via een politieke partij of milieubeweging. Jongeren zijn individualistischer dan vroeger. Ze sympathiseren en ze shoppen en zitten vaker in een netwerk dan in een politieke partij of beweging. Daar proberen we bij aan te sluiten.”

 

De Greenovator Tour is al langs geweest bij de Technische Universiteit Delft, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Wanneer Cramer de Erasmus Universiteit bezoekt, wordt op de website bekend gemaakt. Ze spreekt tegen dat de avonden alleen interessant zijn voor studenten in technische richtingen, die bijvoorbeeld zonnewagens ontwerpen. “Het denken over duurzaamheid is zo vergevorderd dat praktisch elk vakgebied er mee te maken heeft.” HOP