Minister van Financiën Wouter Bos sluit het niet uit dat de basisbeurs wordt omgezet in een lening. Ruim de helft van de EUR-studenten zou ondanks een lening blijven studeren. Dit blijkt uit een steekproef van Erasmus Magazine onder honderd studenten.

Meer dan de helft van de ondervraagden kiest ervoor te studeren als er sprake is van een lening. Slechts 9 procent stopt met studeren vanwege de opbouwende schuld en bijna 15 procent beslist om maar één studie te volgen.

Moeilijker om te starten

Ruim driekwart van de studenten verwacht dat minder mensen gaan studeren als de basisbeurs wordt omgezet in een lening. 13 procent is het daar niet mee eens, de rest verwacht dat het in de toekomst moeilijker zal worden om te beginnen met een opleiding. “Studenten die het kunnen financieren beginnen gelijk met een studie, anderen gaan eerst werken”, motiveert een vierdejaars rechtenstudent.

Oneens met Bos

Bijna alle ondervraagden zijn het niet eens met het idee van minister Bos. Studenten hebben het al krap genoeg en vaak kunnen ze er niet veel bij werken door de hoge studielast. Het eventuele omzetten van de basisbeurs naar een lening wekt bij studenten dan ook boze gevoelens op. Volgens velen is het niet aan studenten om de staatsschuld terug te dringen. Één van de geënquêteerden: “Studenten horen gesteund te worden in hun toekomst. Wij moeten niet de dupe worden van deze staatsschuld.”

Veel bier drinken

Een studie in vier jaar afronden is volgens achttien studenten de beste manier om een steentje bij te dragen aan het verminderen van de schuld. Anderen vinden dat het een goed idee om de studiefinanciering te verlagen. Bijna 40 procent denkt dat studenten geen bijdrage kunnen leveren. Een paar studenten neemt het probleem mee naar de kroeg: “Studenten moeten gewoon meer bier drinken en meer roken; daar zit lekker veel taks op!” LR