In plaats van papieren readers, kiest het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) om vanaf nu alle teksten tegen betaling digitaal aan te bieden. Dit zorgt momenteel voor de nodige onrust onder de studenten.

Literatuur zo goedkoop mogelijk maken voor studenten en zo min mogelijk papier in omloop brengen. Dat waren de uitgangspunten voor het Onderwijs Service Centrum (OSC) van iBMG om te digitaliseren. De oplossing: studenten betalen een jaarlijkse bijdrage om via BlackBoard artikelen te kunnen openen en downloaden. De universiteit draagt geld af voor de auteursrechten.

Kwart minder kosten

Het kostenverschil ten opzichte van voorgaande jaren? De informatiemail vanuit het OSC luidt: “Er wordt door de student alleen nog betaald voor de artikelen en niet meer voor de drukkosten. Dit scheelt voor jullie ongeveer 25% van het totale bedrag per studiejaar!”

Printen is duurder

Hoewel veel studenten geen moeite hebben om hun artikelen vanaf het scherm te lezen, klinkt er ook veel weerstand. Als je ervoor kiest om de teksten alsnog te printen (je kunt dan aantekeningen maken en het leest voor sommigen prettiger) dan ben je namelijk duurder uit dan voorheen. Zo rekent een student voor: inlogkosten a 360 euro voor een jaar, plus het printen van die bijna 2000 pagina’s (a 5 cent/pagina) van bijna 100 euro, maakt zeker 450 euro. Terwijl de gemiddelde student vorig jaar zo’n 315 euro zou hebben uitgegeven aan readers. “Het is de bedoeling dat studenten minder gaan betalen”, reageert het hoofd van het OSC, Willy Visser. “Studenten die nu dus denken dat ze meer moeten gaan betalen, moeten zich vooral melden bij ons.”

Vergelijking maken

De roep om duidelijkheid rondom de kosten neemt Visser serieus. “We zullen naast elkaar leggen wat de kosten waren en nu zijn. We zullen inzichtelijk maken hoe we tot het bedrag van 360 euro zijn gekomen en hierover een dezer dagen een bericht plaatsen op SIN-online.” Dat zou een einde moeten maken aan het gevoel van onvrede onder de studenten.

In termijnen betalen

Omdat enkele studenten zijn geschrokken dat ze de 360 euro in twee termijnen moeten betalen – 180 euro had nu (begin oktober) al afgedragen moeten zijn – zal Visser bovendien inventariseren hoeveel studenten behoefte hebben aan betalen in meer termijnen. “Als er voldoende behoefte bestaat aan een regeling, dan sta ik daar positief tegenover”, aldus het hoofd van het OSC. “Mochten studenten nog rondlopen met onduidelijkheden, dan moeten ze zeker even contact met ons opnemen.” MM