De hernieuwde samenwerking tussen universiteit en middelbare school is belangrijker dan het aantal nieuwe leraren dat de educatieve minor oplevert. Maar het is evengoed fijn dat zoveel bachelorstudenten zich inschrijven.

Dat is de conclusie van een debat bij de aftrap van de educatieve minor. Het werd hoog tijd, vindt voorzitter René Smit van de Vrije Universiteit, want universiteiten hebben de afgelopen jaren hun taak ververwaarloosd. “Daardoor is er onderwijs gekomen dat niet voldoende uitdaagt, waar ouders zich zorgen over maken. De universiteiten hebben verzaakt.”

Kiezen voor leraarschap

“Het is de universiteiten al jaren een doorn in het oog dat jaarlijks tienduizenden afgestudeerde academici allerlei nuttige dingen in de samenleving gaan doen, terwijl slechts een handjevol voor het leraarschap kiest”, zei ook Sijbolt Noorda, voorzitter van universiteitenvereniging VSNU.

Academici voor de klas

Maar nu wordt alles anders, stelden de aanwezigen eendrachtig. Er komen weer academisch geschoolde docenten. En dit is nog maar het begin. Als er eenmaal weer academici op middelbare scholen rondlopen, zal het ook weer normaler worden dat er gepromoveerde docenten voor de klas staan.

Inspiratie en innovatie

Gelukkig maar, aldus staatssecretaris Van Bijsterveldt. Want leraren uit het hbo mogen dan een “belangrijke toegevoegde waarde” hebben, academici hebben “iets extra’s”. Ze denken beter mee, schakelen sneller en kunnen nieuwe onderwijsvormen bedenken. “Zo komt er weer innovatie en inspiratie in de lerarenkamer”, gelooft de bewindsvrouw.

Bachelor niet voldoende

Of een bachelordiploma met een educatieve minor wel voldoende is om voor de klas te kunnen staan? Op termijn niet, erkennen de panelleden. Sijbolt Noorda is er duidelijk over: “Een universitaire bachelor is en blijft een onvolledige opleiding. Studenten moeten uiteindelijk ook een masteropleiding volgen. Maar het goede is hier de bondgenoot van het betere.”

Niet dwingen tot doorleren

Is het dan een goed voorstel om de lesbevoegdheid tijdelijk te maken, zoals de Algemene Onderwijsbond bepleit? Moet je nieuwe leraren dwingen dóór te leren? Na afloop van het debat schuift VU-voorzitter René Smit dat idee terzijde. “De AOb heeft gelijk dat deze lesbevoegdheid niet voldoende is, maar kijkt er zo chagrijnig tegenaan. Daarmee krijg je mensen niet enthousiast. Het gaat erom dat er een cultuur heerst waarin bijscholing en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn.”

Educatieve minor op EUR

Op de Erasmus Universiteit is de educatieve minor nog niet van start gegaan. De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) gaf nog geen toestemming om met de minor te starten, omdat de universiteit te weinig ervaring heeft met didactische opleidingen. De EUR heeft (nog) geen leraren- of pedagogiekopleiding. HOP/LJ