Geboortecentrum Sophia opent 1 oktober haar deuren in Rotterdam. Het centrum is opgericht voor vrouwen die niet thuis kunnen of willen bevallen. In samenwerking met onder andere Erasmus MC en Kraamzorg Rotterdam biedt het centrum ruimte voor 1.200 bevallingen per jaar.

Tijdens de officiële opening wordt het Convenant Expertisecentrum Geboortecentrum Sophia ondertekend. In deze overeenkomst spreken alle partijen af actief deel te nemen aan de verbetering van de geboortezorg.

Klaar voor een kind

Het centrum maakt deel uit van het gemeentelijke programma ‘Klaar voor een kind’. Het programma heeft als doel de babysterfte in het land terug te dringen. Met het programma willen begeleiders de verloskundige uitkomsten verbeteren door middel van betere begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed.

Echoscopisch onderzoek

Vanaf 5 oktober kunnen vrouwen ook terecht bij het centrum voor een echoscopisch onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door vakkundige echoscopisten van het Prenataal Centrum Rijnmond van Star Medisch Diagnostisch Centrum. Het Prenataal Centrum Rijnmond is een erkend en ervaren echocentrum voor alle onderzoeken op het gebied van prenatale screening en werkt intensief samen met diverse verloskundigen en huisartsen in de regio en met het Erasmus MC.

Het geboortecentrum staat open voor alle verloskundigen praktijken in Rotterdam en heeft vier verloskamers. In deze instelling kunnen vrouwen de zorg krijgen van deskundigen voor een gezonde start na de bevalling. Inschrijven voor de bevalling en het doorbrengen van de kraamtijd in het geboortecentrum kan via www.geboortecentrumsophia.nl of (010) 282 63 33.