Minister van financiën Wouter Bos sluit niet uit dat de basisbeurs wordt omgezet in een lening. “Het is een interessante optie die zeker naar voren zal komen bij de brede heroverwegingen”, zegt hij in een interview met nu.nl.

Het kabinet moet straks flink bezuinigen om de oplopende staatsschuld terug te dringen. Op Prinsjesdag zijn daarom twintig werkgroepen ingesteld, die per beleidsterrein gaan uitzoeken waar bezuinigd kan worden. In het voorjaar wil het kabinet de knoop doorhakken. “We hebben de oppositie toegezegd dat we hun suggesties ook mee zullen nemen”, zegt Bos. “De VVD stelde voor de studiefinanciering op de schop te nemen”.

Even wennen

“Sommige landen kennen al een dergelijk systeem van studiefinanciering”, aldus Bos. “Daar zie je dat studenten na een gewenningsperiode vrij snel genezen van leenangst. Het is juist prettig dat er een systeem is dat je alles kunt lenen en niet alles hoeft bij te verdienen. Bovendien kun je vervolgens jaren doen over het aflossen, waarbij de termijn ook weer afhankelijk is van het inkomen. Met deze veiligheidskleppen kun je het risico beperken.”

Geen taboe meer

Het afschaffen van de basisbeurs mag jongeren er niet van weerhouden te gaan studeren. “Als een nieuwe vorm van studiefinanciering ervoor zorgt dat studeren alleen nog toegankelijk is voor de elite, dan zal ik daar nooit voor zijn”, verzekert Bos. Maar: “Zoals we de afgelopen tijd al vaak hebben aangegeven zijn er geen taboes meer. Ook op het terrein van hoger onderwijs zal de werkgroep naar alle opties kijken.  Pas daarna is het tijd voor politieke afwegingen.”

Perverse solidariteit

Voor hij minister werd pleitte Bos al voor een hervorming van de studiefinanciering. Rijke hoogopgeleiden zouden meer studiefinanciering moeten terugbetalen dan armere afgestudeerden. Hij zei destijds: “De slager op de hoek betaalt nu mee aan de opleiding van een advocaat, dat is perverse solidariteit.” HOP