Ruben Vermaak, student marketing

“Terwijl ik dit stukje schrijf, houd ik direct mijn hart vast of ik in dit stukje niet meer taalfouten maak dan de gemiddelde Erasmus-student zou doen. Helemaal aangezien ik een Engelstalige studie doe, ben ik doorgaans niet echt actief bezig met het schrijven van Nederlandse teksten, afgezien van hier en daar wat persoonlijke mailtjes. Veel mensen hebben het gevoel dat je in een e-mail eerder geoorloofd bent om spelfouten te maken dan in een brief op papier, wat in mijn optiek onzin is.

Ik ben dan ook van mening dat spelfouten in een bericht de daadwerkelijke inhoud kunnen verzwakken en het bericht kan daardoor wellicht minder serieus worden genomen.

Echter, als het er echt om spant, bijvoorbeeld bij een belangrijke opdracht, brief of uiteraard de scriptie, dan ben ik meer op taalfouten gefocust. Meerdere medestudenten krijgen het desbetreffende stuk even te lezen en het ‘Groene Boekje’ gaat er minimaal drie keer overheen. Studenten vandaag de dag zijn in dat opzicht gewoon lui geworden, omdat er tegenwoordig op elke PC zo’n spellingscontrole zit. Makkelijk? Ja, op de korte termijn zeker. Maar je ziet wat er dus op de lange termijn gebeurt… Wanneer hebben wij eigenlijk voor het laatst van de Vlamingen gewonnen met Tien voor Taal?”

Karen Maas, promovenda faculteit economie

“Slechts 17 procent van de 665 rechtenstudenten is geslaagd voor de entree taaltoets. Hoewel ik ook lang niet altijd foutloos schrijf, vind ik dit wel erg weinig! Ik kan mij nog goed de brieven herinneren die ik aan mijn opa en oma schreef… Ik kreeg ze steevast terug met de taalfouten rood omcirkeld! Ook nu word ik nog wel eens op mijn vingers getikt door collega’s, mijn promotor of vrienden. En ja, helaas moet ik dus toegeven dat ook mijn Nederlands niet altijd foutloos is.

Gelukkig haalt de spellingscontrole veel fouten (ook typefouten overigens) er uit maar dat garandeert nog geen spelling- of stijlfoutloze documenten. Of men mij nu niet serieus moet nemen? Dit lijkt mij geen reden genoeg, wat mij betreft is de inhoud toch van groter belang. Overigens worden de meeste taalfouten wel voorkomen door er goed op te letten, of worden ze er wel uitgefilterd door meelezers, vrienden en kennissen. Een slecht verhaal zonder taalfouten heeft ten slotte helemaal geen waarde.”

René Verwijmeren, hoofd ict Universiteitsbibliotheek

“De manier waarop wij informatie verwerken en de hoeveelheid informatie die wij krijgen aangeboden maakt het dat we dagelijks aan het multitasken zijn.Als mijn dochter(12) aan haar PC zit, is ze zowel bezig met haar huiswerk (althans dat zegt ze) als het lezen van haar mail, het chatten via MSN, het krabbelen in haar hyves.Ondertussen heeft ze een muziekje op en is bezig een leuke verjaardagskaart te maken voor oma.Bij veel van deze manieren van communiceren is grammatica,spelling en zinsopbouw totaal van ondergeschikt belang (behalve de verjaardagskaart van oma, want die let zeker op de juiste spelling).

Deze invloeden werken door bij andere facetten van het taalgebruik waar dit wel het geval is.

Dat bij een studie rechten hier meer aandacht voor wordt gevraagd, spreekt voor zich.

Misschien is het een idee om als eerste module in de opleiding hier aandacht aan te besteden en de scheefgroei/achterstand op taalgebied op een aanvaardbaar nivo te brengen.

Alternatief is om het Nederlandse wetboek in MSN-taal te vertalen.”

Spelfouten komen onprofessioneel over

Ook EUR-studenten maken veel taal- en spelfouten. Docenten klagen, maar studenten lijkt het niet te kunnen schelen. Rechtenstudenten zakten massaal voor hun taaltoets. En dat terwijl een spelfout in je sollicitatiebrief dodelijk kan zijn voor je loopbaan. Universitaire studenten zouden toch moeten begrijpen dat foutloos schrijven bijdraagt aan een goede en professionele communicatie. Kortom…

‘Studenten die taalfouten maken, kun je niet serieus nemen’