Arie Verheij, medewerker FHKW en masterstudent maatschappijgeschiedenis

“Voor het nieuwe jaar heeft meer dan de helft van de Nederlanders zich voorgenomen zuiniger te leven en zelfs meer te sparen. OCW en de EUR kunnen hier echter niet in meegaan. Dit lijkt niet verenigbaar met de doelen zoals die voor het komende jaar zijn vastgesteld.

Het ministerie beoogt voor zowel studenten als wetenschappelijk personeel dat zij een rol vervullen in de intellectuele voorhoede van onze samenleving. En in de toelichting op de rijksbegroting voor 2009 (OCW: VIII, art. 6 en 7) leest men: “Het hoger onderwijs moet daarom studenten motiveren om tijdens hun studie het beste uit zichzelf te halen…”. Hoe moet de EUR studenten motiveren? Hoe kan zij zich daarin onderscheiden van andere universiteiten?

Daar zijn juist investeringen voor nodig, met besluiten om mensen en middelen op de juiste plaats in te zetten. Niet alleen door nieuwe gebouwen en computerfaciliteiten, maar zeker ook door personeel! Zij zorgen immers voor de output van onderwijs en onderzoek. Gelukkig is

hier in het strategiedocument Erasmus 2013 veel aandacht voor.

Op wetenschappelijk personeel mag en kan niet eenvoudig bezuinigd worden. Wat dat betreft is de EUR-begroting redelijk stabiel. Zijn dan wederom ondersteunende medewerkers –zoals afgelopen jaar onze huismeesters– de dupe? In 2009 moeten ook de vier ‘shared service

centra’ en vijf stafafdelingen zich bewijzen. Zij moeten er mede voor zorgen dat de EUR in 2013 zó is, zoals zij zich heeft voorgenomen.”

Wat merkt hoger onderwijs van economische crisis?

Wat gaat 2009 brengen voor de EUR? Hoe ontwikkelt de kredietcrisis zich? De overheid heeft miljarden besteed om de economie op peil te houden, maar ten koste van wie of wat gaat dat? De malaise zal toch ook het hoger onderwijs niet ongemoeid laten. We halen de broekriem aan en schaven met die kaas en dat betekent keuzes maken!

Waar moet de EUR wél en waarop níet bezuinigen?