Arie Verheij, medewerker FHKW en masterstudent maatschappijgeschiedenis

“De universiteit en de minister, en niet in de laatste plaats de studenten zelf, hebben belang bij het behalen van diploma´s. Laten we dat niet vergeten bij de plannen voor de ‘harde knip’, waarbij de student pas aan een master mag beginnen als hij of zij een bachelor-diploma heeft. Ik ben een voorstander van zo´n regeling, omdat het zorgt dat minder studenten met één been in hun master staan, terwijl het andere nog tussen bachelorvakken staat. Aangezien de bachelor een vooropleiding is, zal het diploma je als een ‘ticket’ toelaten tot de masterfase. Het theater kom je toch ook niet in zonder kaartje? We laten toch niemand achter het stuur die bijna een rijbewijs heeft? In principe is de volgorde hierin logisch.

Uitzonderingen worden altijd gemaakt; rekening houdend met persoonlijke omstandigheden. Het kan dat één bachelorvak op later tijdstip wordt afgerond, omdat dit door ziekte of buitenlandstudie niet lukte. Maar te vaak wil men van uitzonderingen, regels maken. Het is zinvol dat studenten naar studieadviseurs, studentendecanen en examencommissies gaan, die kunnen helpen bij hun (gewijzigde) planning, om studievertraging zoveel mogelijk in te perken.

Voor sommige studenten geldt, dat als zij nét zo druk zouden zijn met studeren, als met zeuren, zij de kans op studievertraging zelf verkleinen. De verantwoordelijkheid van studenten (mijzelf incluis) is –naast alle broodnodige bijbanen en tijdrovende nevenfuncties– nog altijd hun studie.”

Onnodig druk maken over harde knip

Minister Plasterk (Onderwijs) vindt dat studenten hun bachelor helemaal moeten hebben afgerond voor ze aan de master beginnen; ze kunnen dan alle energie in hun master stoppen en zullen eerder een master op een andere universiteit in binnen- of buitenland volgen. Studenten vrezen studievertraging, als de knip echt keihard is. Plasterk heeft nu toegezegd dat voor studenten in ‘bijzondere omstandigheden’ een uitzondering wordt gemaakt. Wat vindt het EM Panel?

‘Studenten maken zich onnodig druk over studievertraging door harde knip’