De togamaster bij de rechtenfaculteit is op 3 september officieel gestart. De master is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus School of Law (ESL), de Rechtbank Rotterdam, het Openbaar Ministerie en tien advocatenkantoren in Rotterdam.

Onder de naam Erasmus Law Netwerk (ELN) worden 25 studenten opgeleid tot een van de togaberoepen: advocaat, officier van justitie of rechter. De theoretische kennis doen zij op in de collegebanken, de praktijk leren ze tijdens de twee stages. Met deze nieuwe onderwijsvorm streeft het ELN naar een plaats in de top drie van het juridische onderwijs in Nederland.

Uniek

Hoogleraar privaatrecht Toon van Mierlo is als docent betrokken bij de togamaster. “Het unieke van het ELN is de goede samenwerking met rechterlijke instanties, die de stages verzorgen”, verklaart Van Mierlo. Met opzet wordt het onderwijs kleinschalig gehouden. “We hebben een kleine groep studenten toegelaten tot de master, omdat we hen intensief begeleiden en zodat er voor iedereen een stageplaats is. De studenten hebben we geselecteerd op voorkennis, maar vooral motivatie”, aldus de hoogleraar.

‘Eindelijk praktijk’

Een derde van de togastudenten heeft een bachelor bij een andere universiteit gevolgd. Een van hen, Roushaira Alexander, is dolblij dat ze is toegelaten tot de togamaster. “Eindelijk zie ik hoe ik alle theoretische kennis van de afgelopen jaren kan toepassen in de praktijk. Door de stages zal ik beter kunnen kiezen bij welke rechterlijke instantie ik het meest op mijn plaats ben.” Ook vindt Alexander het fijn om in kleine groepen college te volgen. ”Je neemt dan vanzelf een actieve houding aan.”

Alle studenten en docenten van de togamaster.

Voordelen

De samenwerking tussen de rechtenfaculteit en de beroepspraktijk biedt wederzijdse voordelen. De Rotterdamse Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de advocatuur ondersteunen de togamaster op financieel vlak. Aan de andere kant komen zij in contact met studenten die praktisch worden opgeleid voor een togaberoep. Bovendien kunnen de instanties opfris- of bijspijkercursussen afnemen van de universiteit voor het eigen personeel. LJ