Automaten met papieren handdoekjes op de toiletten, ontsmettende doekjes in computerruimtes, en extra schoonmaakbeurten. De universiteit heeft tot dusver voor ongeveer 50.000 euro aan maatregelen genomen tegen de Mexicaanse griep.

Vanaf deze week kunnen studenten het toetsenbord en de muis van computers op de campus voor gebruik schoonmaken met een doekje dat alcohol bevat. De doekjes zijn aanwezig in alle computerruimtes en in de Universiteitsbibliotheek. Bij de kassa in de mensa’s zijn deze doekjes al langer aanwezig voor mensen die voor, of na de lunch hun handen willen reinigen.

Posters

Ook hangen er al een paar weken informatieve posters van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op toiletten en op prikborden op de campus. Daarop staan tips om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden: ‘Nies en snuit je neus in een papieren zakdoek en gooi die meteen weg’. En, ‘probeer zo min mogelijk je neus, mond en ogen aan te raken’.

Calamiteitenplan

Het RIVM schat dat op het hoogtepunt van de griep 30 procent van de Nederlandse bevolking ziek zal zijn, of de zorgen voor een ziek familielid op zich moet nemen. Als zo’n groot deel van de werknemers en/of studenten bij een faculteit of afdeling afwezig is, moet er een calamiteitenplan zijn. In een brief roept collegelid Kees van Rooijen de faculteiten en afdelingen op om zo snel mogelijk met een plan te komen.

Uitval onderwijs

De Erasmus School of Economics (ESE) heeft al een calamiteitenplan klaarliggen. Voor uitval in het onderwijs is als eerste een plan van aanpak geschreven, omdat het onderwijs op een zo normaal mogelijke manier door moet gaan. Voor studenten die door de griep verplichte onderdelen van hun studie missen, worden bijvoorbeeld extra colleges of werkgroepen ingeroosterd. Voor docenten is vastgelegd wie wie vervangt bij uitval. Bovendien reserveert de ESE middelen voor het aanstellen van extra personeel of het bekostigen van meer gewerkte uren.

Ook heeft de ESE goede communicatie hoog in het vaandel staan. Op hun website staat een aparte pagina met maatregelen die de faculteit neemt om de invloed van de griep tot het minimum te beperken. Deze informatie staat ook in een folder van de ESE die te downloaden is op de website. LJ