Tijdens Prinsjesdag wordt duidelijk dat de studiefinanciering voor twee jaar wordt bevroren. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) betreurt het dat studenten weer alleen als kostenpost worden gezien. De landelijke studentenorganisatie behartigt de belangen van studenten uit het hoger onderwijs en uit haar mening in een persbericht waarin duidelijk stelling wordt genomen.

De eerste cijfers van Prinsjesdag liggen op straat: daaruit blijkt dat de studiefinanciering de komende twee jaar niet zal worden geïndexeerd. Wederom een maatregel die rechtstreekse gevolgen heeft voor de Nederlandse student en indirect het hoger onderwijs raakt. Het ISO is bezorgd over de toekomst van het hoger onderwijs, want verdere bezuinigingsmaatregelen worden niet uitgesloten.

Weer de studenten

Het ISO snapt heel goed dat ook studenten moeten helpen de gevolgen van de crisis op te vangen; iedereen zal zijn bijdrage moeten leveren. Echter, het is jammer dat studenten wéér alleen als kostenpost worden gezien. Investeren in de toekomst is een gezamenlijk verantwoordelijkheid van student en overheid. “Dit lijkt wel een salamitechniek, stukje voor stukje moeten studenten de hele worst opeten. De kosten stijgen, de inkomsten blijven achter. Zo komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk te staan”, aldus Henno van Horssen, voorzitter van het ISO.

Actieplan

De studiefinanciering staat onder druk, eerder zijn de uitgaven voor studenten al gestegen. De eerste kostenverhogende maatregel van minister Plasterk was actieplan ‘LeerKracht’. De kosten van dit plan worden door de student betaald. Dit betekent een extra stijging van 22 euro per jaar bovenop de indexering van het collegegeld. Hier staat de komende twee jaar geen indexering van de studiefinanciering tegenover.

Het bevriezen van de studiefinanciering is een maatregel die de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs beperkt. Het ISO vraagt zich af of dit niet het begin is van een reeks maatregelen die niet alleen de toegankelijkheid, maar ook de kwaliteit van het hoger onderwijs zal aantasten. Het ISO roept daarom op om kritisch te kijken naar bezuinigingen op het hoger onderwijs. In tijden van economische recessie zijn hoger opgeleiden nodig om de economie een boost te geven. Uit de doelstellingen van dit kabinet blijkt het belang van hoger onderwijs. Het streven van het kabinet is dat 50 procent van de Nederlandse bevolking hoger opgeleid is. Investeringen in kennis en innovatie zullen de maatschappij veel opleveren, “Maar,” zegt Henno van Horssen: “dit kan alleen als de overheid ook middelen ter beschikking stelt om deze doelstelling te behalen.” ISO/MM