Ruim 40 procent van de studenten die in hun eerste jaar voor februari afhaken, heeft een verkeerd beeld van de gekozen opleiding. Dit blijkt uit onderzoek van RISBO (het Rotterdams Instituut voor Sociaalwetenschappelijk Beleidsonderzoek van de EUR).

Andere veelgenoemde redenen om af te haken zijn onvoldoende motivatie, moeite met de manier waarop onderwijs wordt gegeven, verkeerde studiekeuze en onvoldoende aansluiting bij eigen interesses.

Tien studiepunten

De meerderheid van deze studenten haalde maar weinig punten: 91 procent had maximaal tien studiepunten behaald. Veel studiestakers kwamen van Bedrijfskunde (39 procent), Economie en Bedrijfseconomie (22 procent) en Rechtsgeleerdheid (10 procent). Van de studenten die per september 2008 startten en voor februari 2009 stopte, nam 39 procent deel aan het onderzoek.

En dan?

Na het stoppen met hun opleiding is ruim de helft van hen gaan werken, waarschijnlijk als tijdelijke arbeidskracht. Ruim een tiende koos direct voor een andere opleiding aan de EUR. Weer een tiende stroomde door naar een hbo-opleiding elders.

Oriëntatiejaar

Bij de opening van het academisch jaar liet de nieuwe rector prof. Henk Schmidt al horen hoe ontevreden hij is over deze vroegtijdige schooluitval. De universiteit bekijkt nu de mogelijkheid om een oriëntatiejaar of een heroriëntatiejaar aan te gaan bieden in de toekomst. MM