Het behalen van een tweedegraads bevoegdheid om les te geven, is momenteel nog niet mogelijk aan de EUR. De start van de educatieve minor stond gepland voor deze week, maar de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) kon nog geen groen sein geven. Eventueel zal de minor volgend jaar september wel kunnen starten. De studenten die zich al hadden aangemeld, kunnen veelal elders terecht.

Aan animo was geen gebrek: het maximale aantal studenten (vijftig stuks) werd met gemak gehaald. Helaas voor deze studenten met onderwijsambitie verleende de NVAO geen accreditatie aan de EUR voor het starten van een educatieve minor. De studenten werden begin juli per mail op de hoogte gesteld.

Reden

Waarom de opleiding nog niet van start kan? De schriftelijke toelichting luidt: “De EUR heeft op dit moment nog geen leraren- of pedagogiekopleiding. Er is daarom minder ervaring binnen de EUR op dit gebied. Daarom is na overleg met OCW besloten dat de EUR dit jaar de educatieve minor niet gaat aanbieden. De EUR gaat zich de komende tijd meer specialiseren op dit vakgebied.” Ook staat daarin te lezen: “Mogelijk dat volgend jaar wel een educatieve minor binnen de EUR aangeboden kan worden.”

Teleurstelling

“Het was wel een schok voor me, toen ik hoorde dat de minor niet doorging”, vertelt economiestudent Tim Gouw. “Op de website van de minor leek het namelijk allemaal in orde.” Hij kreeg de mogelijkheid om elders in de Randstad de minor te volgen. Het werd uiteindelijk aan de Universiteit van Amsterdam. “Het is wel waardeloos dat ik nu zelf een stageplek moet regelen, want in Amsterdam zijn de stages al lang en breed verdeeld.”

Opvallend

Tijdens de opening van het academisch jaar afgelopen maandag benadrukte burgemeester Ahmed Aboutaleb nog hoe belangrijk het is dat er een educatieve minor komt in de stad. “Wij hebben de komende jaren grote behoefte aan hooggekwalificeerde leerkrachten en deskundigen op het terrein van opvoeding en onderwijs”, zei hij. “Ik hoop en reken er dan ook op dat uw College van Bestuur en de minister van Onderwijs er alles aan zullen doen om de lerarenopleiding en de opleiding pedagogiek op korte termijn van de grond te krijgen.” MM