Wie een numerus-fixusopleiding als geneeskunde wil volgen, mag nu hooguit drie maal meeloten. Minister Plasterk gaat onderzoeken of dit maximum nog wel zinvol is.

De bewindsman schrijft dat in antwoord op kamervragen van de SP. In 1998 had zijn ministerie voorgesteld kandidaten hooguit twee keer te laten mee loten, om hun sneller duidelijkheid te bieden en hun groep niet te groot te laten worden. Maar de Tweede Kamer bepaalde dat er drie keer geloot mocht worden.

Nu echter blijkt het aantal kandidaten dat drie keer meeloot voor een geneeskundestudie “relatief beperkt”. Plasterk is daarom bereid om in overleg met de betrokken medische faculteiten te onderzoeken of die beperking nog wel nodig is.

Hij vindt het geen goed idee om kandidaten meer kans te geven naarmate ze vaker meeloten. Dat zou ten koste gaan van nieuwe lichtingen studenten en van degenen die op school goede cijfers hebben gehaald in ruil voor een verhoogde inlotingskans.

Over het mogelijke afschaffen van de numerus fixus voor geneeskundestudies wil de minister pas wat zeggen als de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg daarover advies heeft uitgebracht.

HOP