Steven Lamberts heeft weliswaar de rectorsketen afgelegd, maar is nog niet vertrokken bij de EUR. Hij neemt de komende maanden de voorzittershamer ter hand, omdat CvB-voorzitter Jan Willem Oosterwijk nog afwezig is wegens ziekte.

Lamberts, die tijdens de opening van het academisch jaar afscheid nam als Rector Magnificus, zal tot het einde van het jaar waarnemend voorzitter zijn. Anton van Rossum, voorzitter van de Raad van Toezicht, prees Lamberts’ ‘spontane ‘commitment beyond the call of duty’ om deze taak op zich te nemen.

Het College van Bestuur zal komend academisch jaar mogelijk in zijn geheel van bezetting veranderen. Met Henk Schmidt als nieuwe rector is het eerste nieuwe lid aangetreden. Derde lid van het College van Bestuur Kees van Rooijen neemt begin 2010 afscheid, omdat er een einde komt aan zijn benoemingsperiode. Het is nog niet bekend wanneer hij precies vertrekt, maar de advertentie voor zijn functie stond zaterdag 29 augustus in de landelijke dagbladen. Of de huidige voorzitter Jan Willem Oosterwijk terugkeert in zijn functie, zal afhangen van het verdere verloop van zijn herstel.

Aboutaleb en Lamberts

Koninklijk onderscheiden

Prof.dr. Steven Lamberts werd bij zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Lamberts ontving de versierselen van burgemeester Ahmed Aboutaleb vanwege zijn grote verdiensten voor maatschappij, stad en wetenschap. Anton van Rossum, voorzitter van de Raad van Toezicht, overhandigde Lamberts namens de universiteit de Ad Fontes Penning, uitgereikt aan personen van de universiteit die zich uitzonderlijk hebben ingespannen voor de academische gemeenschap.

Lees hier meer over de Koninklijke onderscheiding

Foto: Ronald van den Heerik