– Hoe had de EUR moeten optreden in kwestie Ramadan?

– Wie verdienen er aan de Mexicaanse griep?

– Waarom worden eerstejaars wel/geen lid van een studentenvereniging?

Lees hier het digitale nummer