Prof.dr. Steven Lamberts, scheidend rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is tijdens de opening van het Academisch jaar 2009 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Lamberts ontving de versierselen van burgemeester Ahmed Aboutaleb vanwege zijn grote verdiensten voor maatschappij, stad en wetenschap. Anton van Rossum, voorzitter van de Raad van Toezicht, overhandigde Lamberts namens de universiteit de Ad Fontes Penning, uitgereikt aan personen aan de universiteit die zich uitzonderlijk hebben ingespannen voor de academische gemeenschap.

Aboutaleb en Lamberts

Prof.dr. Steven Lamberts (1944), is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds zijn promotie aan de medische faculteit in 1975. Sinds 1981 is hij hoogleraar inwendige geneeskunde aan het Erasmus Medisch Centrum. Als onderzoeker op het gebied van neuro-endocrinologie, endocriene tumoren en veroudering ontving hij diverse internationale onderscheidingen. Zo kreeg hij in 2007 de Dale Medal van de Society for Endocrinology en ontving hij in 2008 een eredoctoraat van de Universiteit van Napels. In 2006 werd hij voorzitter van de European Society of Endocrinology. Vanaf 1994 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Onder zijn leiding werden grote verbeteringen gerealiseerd in de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek in de universiteit. Zo heeft hij de faculteiten gestimuleerd tot soms ingrijpende curriculum herzieningen en werd een kwaliteitszorgsysteem voor het onderwijzend personeel ingevoerd.

Voorts werd in alle faculteiten het bindend studieadvies geïntroduceerd en met succes een minorsyteem opgestart. Ook op het gebied van onderzoek werden grote vorderingen gemaakt. Zo zijn de economen weer terug aan de top, kreeg het managementresearch aan de ERIM onderzoekschool de derde hoogste ranking in Europa en werd het klinisch onderzoek aan het Erasmus MC onlangs als het allerbeste in Europa gekwalificeerd.

Samen met zijn collega’s in het College van Bestuur heeft Lamberts uitvoering gegeven aan het strategisch plan 2004-2008 en was hij een van de geestelijke vaders de nieuwe strategie ‘Erasmus 2013’ die vorig jaar door de Raad van Toezicht werd goedgekeurd.

Foto: Ronald van den Heerik